Cách đăng ký phát hành hóa đơn xác thực theo mẫu 05/ĐK-HĐXT

haivtca Tác giả haivtca 16/02/2015 8 phút đọc

Cách đăng ký phát hành hóa đơn xác thực theo mẫu 05/ĐK-HĐXT. Khi doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn có mã xác thực thì doanh nghiệp cần phải đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực là đăng ký phát hành hóa đơn xác thực theo mẫu 05/ĐK-HĐXT. Vậy cách đăng ký phát hành hóa đơn xác thực theo mẫu 05/ĐK-HĐXT như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn vấn đề này.

Doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau trước lập đăng ký phát hành hóa đơn xác thực theo mẫu 05/ĐK-HĐXT:

cach-dang-ky-phat-hanh-hoa-don-xac-thuc-theo-mau-05dk-hdxt

- Doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế và đang hoạt động.

- Chứng thư số phải có thông tin mã số thuế của doanh nghiệp và đang còn hiệu lực.

- Hoạt động ở địa bàn có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet.

Doanh nghiệp đăng ký phát hành hóa đơn xác thực theo mẫu 05/ĐK-HĐXT với các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp truy cập vào trang web https://laphoadon.gdt.gov.vn sau đó đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu của cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp.

Bước 2: Doanh nghiệp kích vào đăng ký phát hành hóa đơn xác thực theo mẫu số 05/ĐK-HĐXT với cách lập như sau:

- Chỉ tiêu 1. Tên doanh nghiệp: Là tên trên đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chỉ tiêu 2. Mã số thuế: Là mã số thuế đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp.

- Chỉ tiêu 3. Địa chỉ: Là địa chỉ trên đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

- Chỉ tiêu 4: Số điện thoại liên hệ, Email là thông tin liên lạc của doanh nghiệp.

- Chỉ tiêu 5. Các loại hóa đơn đăng ký phát hành.

+ Tên loại hóa đơn: Tên loại hóa đơn thể hiện trên mỗi tờ hóa đơn. Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - PHIẾU BẢO HÀNH, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (PHIẾU BẢO HÀNH), HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - PHIẾU THU TIỀN, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (PHIẾU THU TIỀN) … + Mẫu số: Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên mặc định là số 0, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu). + Ký hiệu: Là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm. + Số lượng: Là số lượng hóa đơn doanh nghiệp đăng ký phát hành, tùy theo doanh nghiệp định phát hành bao nhiêu hóa đơn thì đăng ký phát hành cho phù hợp. + Từ số: Số hóa đơn đầu tiên trong lượng hóa đơn doanh nghiệp đăng ký phát hành. + Đến số: Số hóa đơn cuối cùng trong lượng hóa đơn doanh nghiệp đăng ký phát hành. + Phần mềm sử dụng để lập hóa đơn: Doanh nghiệp có thể sử dụng những phần mềm lập hóa đơn sau: Phần mềm Lập hóa đơn cho doanh nghiệp (ICA). Phần mềm Xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN). Phần mềm lập hóa đơn riêng của doanh nghiệp (LHD). Nếu doanh nghiệp sử dụng đồng thời cả 3 phần mềm để lập hóa đơn thì doanh nghiệp cần phải ghi rõ theo ký hiệu, mẫu số, loại hóa đơn và số lượng hóa đơn được lập trên từng phần mềm. Doanh nghiệp phải đăng ký thông tin phát hành cho từng phần mềm. + Ngày bắt đầu sử dụng: Là ngày doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn đó.

Bước 3: Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để hoàn thành việc đăng ký phát hành hóa đơn xác thực.

Lưu ý: - Doanh nghiệp được sử dụng và lập hóa đơn ngay khi thông báo phát hành được lập và gửi cho cơ quan thuế. - Nếu doanh nghiệp thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký phát hành hóa đơn xác thực, doanh nghiệp truy cập vào https://laphoadon.gdt.gov.vn để đăng ký phát hành hóa đơn xác thực theo mẫu số 05/ĐK-HĐXT.

Từ khóa: hướng dẫn lập mẫu 05/ĐK-HĐXT, hướng dẫn đăng ký phát hành hóa đơn xác thực

Bài viết liên quan

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Chi phí nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến khách hàng.

Chi phí nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến khách hàng.

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo