Lập và ký hóa đơn điện tử có mã xác thực phân tán

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về các Điều kiện cấp mã xác thực hóa đơn điện tử tại Quyết định 1209 năm 2015. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt vấn đề này như sau:

Điều kiện cấp mã xác thực hóa đơn điện tử

Lập và ký hóa đơn điện tử có mã xác thực phân tán

1)Lập hóa đơn

Doanh nghiệp truy cập phần mềm lập hóa đơn riêng của doanh nghiệp (LHD), thực hiện:

– Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Ký điện tử cho các hóa đơn đã lập.

2)Gửi cấp mã xác thực

Sau khi doanh nghiệp ký điện tử, hóa đơn sẽ được gửi đến thiết bị cấp mã xác thực hóa đơn đặt tại doanh nghiệp.

Toàn văn thông tư 1209

Để có thể rõ hơn Lập và ký hóa đơn điện tử có mã xác thực phân tán, mời các bạn xem toàn văn thông tư 1209

Tag: Hóa đơn xác thực |Những điều cần biết về Hóa đơn xác thực