Văn bản kế toán - Kiểm toán

Văn bản kế toán - Kiểm toán - Thuế giúp cho các bạn kế toán, chủ doanh nghiệp cập nhật kịp thời và đưa ra những điểm mới cho người nộp thuế
Bài đăng20/04/201813 phút đọc

Cách viết hóa đơn GTGT chính xác

Hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là chứng từ không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp. Vậy để lập được hóa đơn bán hàng hợp lệ, chính xác, chúng ta cũng phải tuân thủ các nguyên tắc theo quy định ...

Cách viết hóa đơn GTGT chính xác
Bài đăng18/04/201813 phút đọc

Phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Đại lý Thuế Công Minh xin tổng hợp các khoản phạt vi phạm hành chính về Hóa đơn căn cứ vào các văn bản pháp luật sau: - Thông tư 10/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn ngày ...

Phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Bài viết17/04/201813 phút đọc

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất như thế nào ? Doanh nghiệp cần lưu ý những gì để phát hành và sử dụng hóa đơn. Nay, Đại lý thuế Công Minh xin trình bày các nội dung này như sau: ...

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất
Bài đăng13/09/20169 phút đọc

Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán DN vừa và nhỏ

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ toàn văn nôi ...

Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán DN vừa và nhỏ
Bài viết15/10/20158 phút đọc

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì. Doanh nghiệp cuối năm phải nộp các loại báo cáo tài chính và quyết toán thuế. Vậy báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì? Đại lý thuế Công Minh xin ...

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì
Tin tức17/09/2015576 phút đọc

Toàn văn Thông tư 70/2015/TT-BTC của Bộ tài chính

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Bộ tài chính cho công bố Thông tư số 70 năm 2015 về việc Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ toàn văn nội dung Chuẩn mực ...

Toàn văn Thông tư 70/2015/TT-BTC của Bộ tài chính
Kế toán17/09/20154 phút đọc

Thông tư 70 năm 2015 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 70 năm 2015 về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán ban hành theo Quyết định số 87/2005/QĐ-BTC ngày 01/12/2005 của Bộ trưởng Bộ ...

Thông tư 70 năm 2015 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán
Các câu hỏi thường gặp12/08/201522 phút đọc

Chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh thông tư 92

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh thông tư 92 trong đó có một số nội dung chi tiết như sau: I. ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THUẾ: 1. Đối tượng được đăng ký ...

Chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh thông tư 92
Kế toán20/05/20157 phút đọc

Thông tư 75/2015/TT-BTC

Ngày 18/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung điều 128 thông tư 200 năm 2014 của Bộ tài chính ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Đại lý thuế Công ...

Thông tư 75/2015/TT-BTC
Văn bản kế toán - Kiểm toán09/03/2015141 phút đọc

Nghị định: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp ...

Nghị định: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Thông báo