Văn bản khác

Bài viết16/07/20151 phút đọc

Mẫu 01/NOPT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/NOPT Ban hành theo Thông tư 156 /2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/NOPT Ban hành theo Thông tư ...

Mẫu 01/NOPT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Bài đăng12/10/201513 phút đọc

Thủ tục về thông báo phát hành hóa đơn

Theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính thì thủ tục về thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa ...

Thủ tục về thông báo phát hành hóa đơn
Bài viết29/09/20155 phút đọc

Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, với những hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký ...

Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế
Bài viết16/07/20153 phút đọc

Mẫu 02/NDAN Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/NDAN Ban hành theo Thông tư 156 /2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Điều 2. Tạm dừng áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định ...

Mẫu 02/NDAN Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
Các câu hỏi thường gặp14/10/20157 phút đọc

Điểm mới thuế tài nguyên của Thông tư 152/2015/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số Điểm mới thuế tài nguyên của Thông tư 152/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2015. Trong đó có một số điểm lưu ý như sau: Điểm mới thuế ...

Điểm mới thuế tài nguyên của Thông tư 152/2015/TT-BTC
Bài đăng18/04/201813 phút đọc

Phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Đại lý Thuế Công Minh xin tổng hợp các khoản phạt vi phạm hành chính về Hóa đơn căn cứ vào các văn bản pháp luật sau: - Thông tư 10/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn ngày ...

Phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Bài viết23/06/20151 phút đọc

Mẫu 05/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 05/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải: Mẫu 05/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ...

Mẫu 05/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC
Bài viết13/07/20151 phút đọc

Mẫu số: 01/HTQT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số: 01/HTQT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu số: 01/HTQT theo Thông tư số ...

Mẫu số: 01/HTQT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
Hỗ trợ kê khai24/06/201814 phút đọc

06 Vấn đề về Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Hiện nay, rất nhiều bạn kế toán đang quan tâm đến vấn đề Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh trong xây dựng, xây lắp, bất động sản,... Nay, Đại lý thuế Công Minh xin đưa ra 06 vấn đề về thuế GTGT vãng lai ...

06 Vấn đề về Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
Bài viết14/10/20131 phút đọc

Mẫu 06-1/BK-TNCN Ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 06-1/BK-TNCN Ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu 06-1/BK-TNCN Ban hành kèm Thông tư ...

Mẫu 06-1/BK-TNCN Ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC

Thông báo