Kế toán

Kế toán
Bài viết06/11/20134 phút đọc

Mẫu 01/TK-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/TK-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156 /2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính 1. Người nộp thuế................................................. ...

Mẫu 01/TK-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC
Bài đăng04/09/20156 phút đọc

Mẫu số 01 biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01 biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính Mẫu số 01 biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn Hôm nay, ...

Mẫu số 01 biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn
Bài đăng06/11/20164 phút đọc

Tài khoản 334 theo thông tư 133 năm 2016

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định và thay thế cho Quyết định 48 năm 2006. Đại lý ...

Tài khoản 334 theo thông tư 133 năm 2016
Bài viết06/11/20132 phút đọc

Mẫu 01/TAIN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/TAIN Ban hành theo Thông tư 156 /2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: Riêng đối với tài nguyên khai thác được ấn định số thuế tài ...

Mẫu 01/TAIN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Bài đăng26/06/20177 phút đọc

Kê khai thuế cho nhánh phụ thuộc cùng tỉnh

Nếu Doanh nghiệp có phát sinh các đơn vị chi nhánh tại các tỉnh thì công việc kế toán sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế như thế nào thì chi nhánh đó có cơ sở thuộc cùng tỉnh. Đại lý thuế Công Minh chia ...

Kê khai thuế cho nhánh phụ thuộc cùng tỉnh
Bài viết14/10/20132 phút đọc

Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI I. Thông tin cá nhân nhận thừa kế, quà ...

Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Bài đăng03/09/201513 phút đọc

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó có những nội dung sau: Tổ chức ...

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế
Kế toán03/02/201514 phút đọc

Hạch toán khoản tiền cho doanh nghiệp khác mượn, vay

Các doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi có thể cho doanh nghiệp khác vay không? Khoản vay này có được vay bằng tiền mặt không? Khoản thu nhập đó có chịu thuế GTGT không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ ...

Hạch toán khoản tiền cho doanh nghiệp khác mượn, vay
Bài viết07/11/201510 phút đọc

Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào?

Làm Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào. Doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính thì phải nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan chức năng. Vậy báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ ...

Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào?
Bài viết18/08/20152 phút đọc

Cách dùng hàm nối chuỗi, hàm ghép chuỗi trong Excel

Trong Excel , khi làm việc với các bảng dữ liệu chứa Họ, Tên khách hàng thì thường đi kèm với cột Họ và cột tên khách hàng. Trong các trường hợp này Excel có các hàm dùng để nối 2 chuỗi Họ, Tên khách ...

Cách dùng hàm nối chuỗi, hàm ghép chuỗi trong Excel

Thông báo