Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và quyết toán hóa đơn

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 03/03/2015 1 phút đọc
Hỏi: Mỗi quý tôi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, vậy hết năm tài chính tôi có cần phải làm thêm báo cáo quyết toán cho hóa đơn không?Trả lời: Theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC về hướng dẫn sử dụng hóa đơn thì không phải làm báo cáo quyết toán cho hóa đơn. bao cao tinh hinh su dung hoa don
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công MinhAdmin
Bài viết trước Cách đăng ký phát hành hóa đơn xác thực theo mẫu 05/ĐK-HĐXT

Cách đăng ký phát hành hóa đơn xác thực theo mẫu 05/ĐK-HĐXT

Bài viết tiếp theo

Tôi có thể xuất hóa đơn với nội dung là "Chi phí đi lại" không?

Tôi có thể xuất hóa đơn với nội dung là "Chi phí đi lại" không?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo