Doanh nghiệp đi thuê nhà của cá nhân không kinh doanh

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 6 phút đọc
Hỏi: Doanh nghiệp đi thuê nhà của cá nhân không kinh doanh. Doanh nghiệp tôi có đi thuê nhà của một cá nhân không kinh doanh..Theo TT119 có quy định :"Riêng đối với hộ gia đình,cá nhân có tài sản cho thuê,mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu thu được từ 100tr trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình một tháng từ 8,4tr/tháng thì không phải kê khai nộp thuế GTGT,TNCN và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ trong trường hợp này".. Vậy cho tôi hỏi,việc xác định tổng số tiền cho thuê nhà của cá nhân cho thuê có phải là việc của dn đi thuê để qua đó có thể yêu cầu cá nhân cho thuê xuất hóa đơn cho dn tôi hay không?..Trường hợp,cá nhân đó có 2 hợp đồng cho thuê và tổng số tiền thuê dưới 100tr/năm thì mỗi doanh nghiệp đi thuê có được cấp hóa đơn không? thue nha Trả lời: Thông tư 119/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 22Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau: a) Bổ sung khoản 1 Điều 22 như sau: “1. Nguyên tắc khai thuế. Hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê thuộc đối tượng phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuế môn bài theo thông báo của cơ quan thuế. Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ một trăm triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này” Quy định trên được hiểu như sau: 1/Những hộ, cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản ( nhà) trên 100 tr/ năm vẫn phải kê khai nộp thuế như quy định. Đạo lý: - Đối tượng này không thuộc diện được miễn thuế GTGT - Thu nhập của họ cao hơn mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân theo Luật thuế TNCN 2/Trước tiên, những hộ gia đình, cá nhân có tài sản ( nhà ) cho thuê, phải có nghĩa vụ kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN, thuế môn bài, chỉ trừ những hộ gia đình cá nhân có tiền cho thuê trong năm không quá 100 tr thì mới không phải kê khai và miễn các loại thuế. Đạo lý : + Hộ gia đình, cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản, chỉ có thu nhập từ 100 tr / năm là đối tượng được miễn thuế GTGT theo quy định tại điều 4, khoản 25 của Thông tư 219/2013/TT-BTC :"25. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống." + Cá nhân có thu nhập từ 100 tr/ năm trở xuống, sau khi giảm trừ gia cảnh cho bản thân, thì không còn thu nhập tính thuế TNCN, nên những đối tượng này, nếu bắt kê khai và nộp thuế thì vừa làm tăng thủ tục hành chính, vừa phải hoàn thuế khi cuối năm quyết toán thuế TNCN Như vậy, theo quy định trên: - Nếu hộ gia đình, cá nhân có 1 hay 2 hợp đồng cho thuê nhà trong năm ( có 2 nhà cho thuê), nhưng thu nhập từ cho thuê nhà cao hơn 100 tr/ năm thì thuộc đối tượng phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN, thuế môn bài, và được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ -Nếu hộ gia đình, cá nhân có 1 hay 2 hợp đồng cho thuê nhà trong năm ( có 2 nhà cho thuê), nhưng thu nhập từ cho thuê nhà thấp hơn 100 tr/ năm thì thuộc đối tượng không phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN, thuế môn bài, và không được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ Lưu ý : - Khi hộ gia đình cá nhân đó kê khai thuế, nộp thuế, cơ quan thuế có thông tin về thu nhập cho thuê tài sản( nhà ) sẽ làm thủ tục cấp hóa đơn lẻ cho hộ gia đình cá nhân đó. Vì thủ kê khai nộp thuế phải thực hiện trước khi Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ - Hộ gia đình, cá nhân tự chịu trách nhiệm về việc kê khai, cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. - Cơ quan thuế sẽ làm thủ tục cấp hóa đơn cho những trường hợp có thu nhập từ cho thuê nhà trên 100 tr/ năm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tôi có thể xuất hóa đơn với nội dung là "Chi phí đi lại" không?

Tôi có thể xuất hóa đơn với nội dung là "Chi phí đi lại" không?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo