Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng sau đây trước khi sử dụng trang web dailythuecongminh.com. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ và tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web.

Điều Khoản Sử Dụng » Callio | CRM Tương Tác Thúc Đẩy Tăng Trưởng Thật

Quyền sở hữu trí tuệ: Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và tài sản trên trang web dailythuecongminh.com, bao gồm nhưng không giới hạn đến tên miền, logo, nội dung, thiết kế và mã nguồn, đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên sở hữu đối tác. Việc sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài sản trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Sử dụng dịch vụ: Trang web dailythuecongminh.com cung cấp dịch vụ kết nối giữa người cần thuê công minh và người lao động. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn cam kết sử dụng nó chỉ cho mục đích hợp pháp và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung người dùng: Khi bạn đóng góp nội dung lên trang web dailythuecongminh.com, bạn đồng ý rằng bạn có quyền và chịu trách nhiệm đối với nội dung đó. Bạn không được đăng tải, truyền tải hoặc chia sẻ nội dung vi phạm bản quyền, thông tin sai lệch, đồi trụy, xúc phạm, phỉ báng hoặc bất kỳ nội dung vi phạm quy định pháp luật nào. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ nội dung vi phạm này và có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web nếu cần thiết.

Trách nhiệm của người dùng: Khi sử dụng trang web dailythuecongminh.com, bạn chịu trách nhiệm về việc duy trì bí mật và an toàn của tài khoản của mình. Bạn không được phép sử dụng trang web để thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, tạo ra sự cản trở hoặc nguy hiểm cho hệ thống trang web.

Thay đổi và chấm dứt: Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt trang web dailythuecongminh.com hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt này.

Liên kết bên ngoài: Trang web dailythuecongminh.com có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web này. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên ngoài là trách nhiệm của bạn.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Như vậy, việc sử dụng trang web dailythuecongminh.com đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã được nêu trên. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến điều khoản sử dụng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Thông báo