Bài viết được viết bởi: haivtca

haivtca

Theo dõi:

1084

Bài viết
Bài đăng01/10/20155 phút đọc

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những người bị xử phạt phải chấp hành ...

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Các câu hỏi thường gặp22/03/20159 phút đọc

Hóa đơn chứng từ

Câu 1: (Hóa đơn chứng từ)Hóa đơn bán lẻ cuối ngày trên hóa đơn có cần ghi chi tiết mặt hàng không? (Hay chỉ ghi Tổng số tiền bán hàng và đính kèm theo bảng kê bán hàng). Trả lời: Theo quy định tại ...

Hóa đơn chứng từ
Quản lý thuế30/06/20156 phút đọc

Doanh nghiệp không phải gửi văn bản giải trình cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp về hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, hư hỏng.

Theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC chưa quy định rõ ràng về hồ sơ hàng hóa bị hư hỏng do quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng bị hết hạn sử dụng. Doanh nghiệp phải gửi văn bản thông báo với cơ ...

Doanh nghiệp không phải gửi văn bản giải trình cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp về hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, hư hỏng.
Thuế25/06/20158 phút đọc

Hồ sơ chi tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động

Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ để những chi phí tiền lương tiền công, tiền thưởng cho người lao động được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN. Doanh nghiệp cần thỏa mãn những điều ...

Hồ sơ chi tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động
Bài đăng12/10/201510 phút đọc

Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn

Có những thủ tục gì về Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị mất, cháy hoặc hỏng hóa đơn. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn Theo quyết định 2180/QĐ-BTC của Bộ ...

Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn
Văn bản thuế13/03/20154 phút đọc

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thuế

Giải thích vướng mắc về thời hạn quy định nộp hồ sơ đăng ký thuế giữa Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Ngày 05 tháng 03 năm 2015 Tổng cục thuế có văn bản số Cong-van-755-TCT-KK về ...

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thuế
Tư vấn & Hỏi đáp01/12/20157 phút đọc

Quy định về vốn điều lệ khi thành lập công ty

Khi thành lập công ty , vốn điều lệ không được pháp luật quy định về vốn điều lệ tối thiểu. Nhưng nếu số vốn điều lệ đăng ký quá thập thì sẽ không thể hiện được tiềm lực tài chính của công ty, nhưng ...

Quy định về vốn điều lệ khi thành lập công ty
Bài viết16/08/20151 phút đọc

Mẫu 01-1/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-1/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156 /2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01-1/TBH-TB Ban hành theo Thông tư ...

Mẫu 01-1/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Bài viết06/11/20134 phút đọc

Mẫu 01/TSDĐ Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/TSDĐ Ban hành theo Thông tư 156 /2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính 1. Tên tổ chức, cá nhân sử dụng đất (SDĐ): 1.1. Địa chỉ gửi thông báo ...

Mẫu 01/TSDĐ Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Bài đăng12/10/201512 phút đọc

Thủ tục về thông báo kết quả hủy hóa đơn

Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính có đề cập đến Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không ...

Thủ tục về thông báo kết quả hủy hóa đơn

Thông báo