Ứng dụng hỗ trợ kê khai 4.5.0 của TCT nâng cấp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/01/2021 7 phút đọc

Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Tổng cục thuế nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai 4.5.0 mới nhất. Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.5.0 mới nhất của năm 2021. Tổng cục thuế nâng cấp ứng dụng với một số điểm mới như sau:

>>>Để tải phần mềm HTKK 4.5.0 mới nhất năm 2021 các bạn tải tại đây nhé!

Phần mềm HTKK 4.5.0 mới nhất phiên bản năm 2021

Ứng dụng HTKK phiên bản hỗ trợ kê khai 4.5.0 mới nhất năm 2021

1. Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 126 năm 2020 của chính phủ ngày 19/10/2020

  • Chặn các tiểu mục 2663, 2666, 3003 trên tờ khai 01/PHLP từ kỳ kê khai tháng 12/2020;
  • Chặn các tiểu mục 2663, 2666, tiểu mục lệ phí trên tờ khai 02/PHLP từ kỳ kê khai năm 2020;
  • Nâng cấp bỏ kiểm tra ràng buộc ngày lập tờ khai bổ sung phải lớn hơn hạn nộp tờ khai;
  • Kiểm tra tờ khai bổ sung không được nộp quá hạn nộp 10 năm;
  • Cập nhật tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn nhà nước do Bộ, Ngành, Địa phương đại diện sở hữu (01/CTLNĐC) đối với kỳ tính thuế từ ngày 05/12/2020 như sau:

+ Sửa trường “[01a] Ngày thông báo chia cổ tức, lợi nhuận” thành trường “[01a] Ngày được nhận cổ tức, lợi nhuận”

+ Cập nhật công thức tính số ngày chậm nộp trên tờ khai bổ sung: được tính từ ngày tiếp theo sau hạn nộp cuối cùng (hạn nộp cuối cùng là ngày thứ 10 kể từ ngày nhận được cổ tức, lợi nhuận trên tờ khai, nếu trùng ngày nghỉ/lễ thì dịch sang ngày tiếp theo) của tờ khai đến ngày lập KHBS trên ứng dụng HTKK.

2. Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 132 năm 2020 ngày 15 tháng 11 năm 2020

- Bổ sung 04 phụ lục giao dịch liên kết mẫu số 01, 02, 03, 04 đính kèm tờ khai 03/TNDN đối với kỳ tính thuế từ năm 2020:

  • Mẫu số 01: Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết
  • Mẫu số 02: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia
  • Mẫu số 03: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu
  • Mẫu số 04: Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

3. Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 114 năm 2020 ngày 25/09/2020

- Bổ sung phụ lục miễn giảm thuế TNDN đính kèm tờ khai 02/TNDN, 03/TNDN, 04/TNDN đáp ứng Nghị định số 114/2020/NĐ-CP đối với kỳ tính thuế năm 2020.

4.Thay đổi địa bàn hành chính thuộc tỉnh Kiên Giang

Nâng cấp cập nhật thay đổi địa bàn hành chính thuộc tỉnh Kiên Giang đáp ứng Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020, Thành phố phú quốc thuộc tỉnh Kiên Giang

5. Nâng cấp cập nhật thay đổi địa bàn hành chính thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020

- Sáp nhập Quận 2, Quận 9, Huyện Thủ Đức thành Thành phố Thủ Đức, thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

- Sáp nhập Phường 6, Phường 7 , Phường 8 thành Phường Võ Thị Sáu, thuộc Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Sáp nhập Phường 5vào Phường 2, thuộc Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
- Sáp nhập Phường 12 vào Phường 13 , thuộc Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
- Sáp nhập Phường 15 vào Phường 12, thuộc Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Sáp nhập Phường 3 vào Phường 2, thuộc Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- Sáp nhập Phường 12 vào Phường 11, thuộc Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Sáp nhập Phường 14 vào Phường 13, thuộc Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

6. Hết hiệu lực một số mặt hàng chịu thuế bảo vệ môi trường

Cập nhật hết hiệu lực một số mặt hàng chịu thuế bảo vệ môi trường trên tờ khai 01/TBVMT, 01/CNKD từ kỳ tính thuế tháng 09/2020

Bắt đầu từ ngày 08/01/2021, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng hỗ trợ kê khai 4.5.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Xem thêm hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK mới nhất phiên bản HTKK 4.5.0 theo đường dẫn: https://es-glocal.com/cai-dat-phan-mem-htkk.html. Trên đây là toàn bộ nội dung nâng cấp phần mềm HTKK mới nhất phiên bản HTKK 4.5.0 mới nhất năm 2021. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tuyển dụng nhân sự 2020 - Dịch vụ kế toán

Tuyển dụng nhân sự 2020 - Dịch vụ kế toán

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo