Chi phí nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến khách hàng.

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 28/02/2015 5 phút đọc
Các công ty thường có khoản chi phí nghiên cứu thị trường hoặc thăm dò ý kiến của khách hàng về sản phẩm của công ty hoặc những chi phí để nghiên cứu thị trường mới. Vậy những chi phí đó có được tính vào chi phí được trừ không?

1. Theo quy định của Thuế

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 1 quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

1.Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Cũng tại Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6. Khoản 2, Điểm 2.21 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

2.21.Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

……

Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới bị khống chế nêu trên không bao gồm:

……

- Các khoản chi phát sinh trong nước hoặc ngoài nước (nếu có) như: Chi phí nghiên cứu thị trường: thăm dò, khảo sát, phỏng vấn, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin; chi phí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; chi phí thuê tư vấn thực hiện công việc nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; Chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại: chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí thuê không gian để trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vật liệu, công cụ hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vận chuyển sản phẩm trưng bày, giới thiệu.

Căn cứ theo quy định trên thì khoản chi phí nghiên cứu thị trường, thăm dò phát triển thị trường được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

2. Hạch toán

Các chi phí để nghiên cứu phát triển thị trường:

Nợ TK 642

Có TK 111, 112, 334

Lưu ý : Chi phí nghiên cứu, thăm dò thị trường, không đưa vào chi phí chờ phân bổ

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hồ sơ chứng từ đối với khoản dự phòng phải thu khó đòi

Hồ sơ chứng từ đối với khoản dự phòng phải thu khó đòi

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo