Tôi có thể xuất hóa đơn với nội dung là "Chi phí đi lại" không?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 2 phút đọc
Hỏi: Tôi có thể xuất hóa đơn với nội dung là "Chi phí đi lại" không? Trả lời: Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: "Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo." Như vậy, căn cứ vào quy định trên khi xuất hóa đơn bên bạn phải thể hiện nội dung cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Nội dung chi phí đi lại, không phải là một nội dung nghiệp vụ kinh tế. Vì thế bạn cần chọn nội dung cho phù hợp như : Chi phí công tác, Chi phí đi đường...
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và quyết toán hóa đơn

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và quyết toán hóa đơn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo