Thuế TNDN

Thuế TNDN
Bài đăng04/05/201611 phút đọc

Hướng dẫn khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Trên thực tế, có nhiều đơn vị, công ty lập các chi nhánh tại các địa phương khác với trụ sở chính để mở rộng cũng như nâng cao mô hình kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, về vấn đề thủ tục và kê khai ...

Hướng dẫn khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc
Bài đăng04/09/20156 phút đọc

Mẫu số 01 biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01 biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính Mẫu số 01 biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn Hôm nay, ...

Mẫu số 01 biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn
Bài đăng26/06/20177 phút đọc

Kê khai thuế cho nhánh phụ thuộc cùng tỉnh

Nếu Doanh nghiệp có phát sinh các đơn vị chi nhánh tại các tỉnh thì công việc kế toán sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế như thế nào thì chi nhánh đó có cơ sở thuộc cùng tỉnh. Đại lý thuế Công Minh chia ...

Kê khai thuế cho nhánh phụ thuộc cùng tỉnh
Bài đăng03/09/201513 phút đọc

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó có những nội dung sau: Tổ chức ...

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế
Bài đăng10/03/20165 phút đọc

Các chú ý với doanh thu tính thuế khi quyết toán thuế TNDN

Năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, việc xác định doanh thu tính thuế cho doanh nghiệp cần phải xác định theo quy định mới đối ...

Các chú ý với doanh thu tính thuế khi quyết toán thuế TNDN
Bài đăng02/09/20154 phút đọc

Điều kiện thành lập doanh nghiệp làm đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Điều kiện thành lập doanh nghiệp làm đại lý thuế theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Tại một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề dịch ...

Điều kiện thành lập doanh nghiệp làm đại lý thuế
Bài đăng01/10/20154 phút đọc

Biện pháp khắc phục hậu quả xử phạt hành chính thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung Biện pháp khắc phục hậu quả xử phạt hành chính thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung chính sau: Biện pháp khắc ...

Biện pháp khắc phục hậu quả xử phạt hành chính thuế
Các câu hỏi thường gặp31/05/20164 phút đọc

Biên lai thu phí, lệ phí có bắt buộc phải chuyển khoản khi trên 20 triệu

Các tờ Biên lai, phí và lệ phí có thuộc trường hợp bắt buộc chuyển khoản nếu trên 20 triệu đồng giống như hóa đơn không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung này như sau: - Tại khoản 1 và 2 Điều ...

Biên lai thu phí, lệ phí có bắt buộc phải chuyển khoản khi trên 20 triệu
Bài đăng13/12/201610 phút đọc

Chi phí tiền lương hợp lệ - Những hồ sơ cần chuẩn bị

Chi phí lương luôn là một khoản chí phí không có hóa đơn, vì vậy Doanh nghiệp để đảm bảo tính hợp lý hợp lệ của khoản chi phí này cần phải chuẩn bị chừng từ hợp lý cho doanh nghiệp trong quá trình ...

Chi phí tiền lương hợp lệ - Những hồ sơ cần chuẩn bị
Bài đăng03/11/20167 phút đọc

Chi phí xăng xe hợp lý trong thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí xăng xe đối với các doanh nghiệp không kinh doanh trong lĩnh vực vận tải luôn được kế toán đưa vào phần chí quản lý hoặc chi phí bán hàng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp ...

Chi phí xăng xe hợp lý trong thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông báo