Kê khai thuế gtgt đầu vào với hóa đơn xác thực như thế nào

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 3 phút đọc

Doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn xác thực để bán hàng hóa dịch vụ. Khi đó, đối với doanh nghiệp người mua sẽ Kê khai thuế gtgt đầu vào với hóa đơn xác thực như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ cách kê khai như sau:Kê khai thuế gtgt đầu vào với hóa đơn xác thực như thế nào

Đối với với các hóa đơn điện tử đã nhận được mã xác thực của doanh nghiệp thì đã được cơ quan thuế kiểm tra và xác thực tính pháp lý của hóa đơn, vì vậy nếu người mua thực hiện giao dịch và nhận được các hóa đơn điện tử thì sẽ Kê khai thuế gtgt đầu vào với hóa đơn xác thực như đối với các hóa đơn thông thường mà doanh nghiệp vẫn kê khai cho hóa đơn giấy. Ngoài ra, để tranh trường hợp doanh nghiệp doanh nghiệp người bán chuyển hóa đơn không đúng thì doanh nghiệp người mua có thể Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực. Trường hợp doanh nghiệp nhận được hóa đơn xác thực bằng giấy thì kiểm tra như sau.... ( Xem thêm Phân biệt hóa đơn xác thực chuyển ra giấy với hóa đơn giả Mời các bạn xem thêm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Chưa có phần mềm quản lý hóa đơn thì có phát hành được hóa đơn xác thực

Chưa có phần mềm quản lý hóa đơn thì có phát hành được hóa đơn xác thực

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo