Home » Bài đăng » Lỗi không nhận được mã xác thực trong hóa đơn điện tử

Lỗi không nhận được mã xác thực trong hóa đơn điện tử

Với những hóa đơn của doanh nghiệp đã lập, đã cấp số hóa đơn điện tử nhưng không được cấp mã xác thực thì doanh nghiệp phải xử lí như thế nào?  Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn xử lý Lỗi không nhận được mã xác thực trong hóa đơn điện tử

Cách xử lý trường hợp này  Lỗi không nhận được mã xác thực trong hóa đơn điện tử

Trường hợp hóa đơn đã lập, đã sinh số hóa đơn của doanh nghiệp nhưng chưa được cấp mã xác thực, nếu phát hiện hóa đơn lập sai hoặc trường hợp hóa đơn không được cấp mã xác thực do lỗi của doanh nghiệp thì các hóa đơn này sẽ phải hủy hóa đơn điện tử và không được gửi đi cấp mã xác thực lại.

Doanh nghiệp có thể thực hiện hủy hóa đơn chưa cấp mã xác thực tại trang web https://Laphoadon.gdt.gov.vn  của Tổng cục Thuế (phần mềm xử lý hóa đơn VAN).

Mời các bạn xem thêm

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …