Home » Bài đăng » Những trường hợp gửi mã xác thực không thành công?

Những trường hợp gửi mã xác thực không thành công?

Khi doanh nghiệp gửi hóa đơn điện tử xin cấp mã xác nhận thì không phải lúc nào cũng thành công. Những trường hợp gửi mã xác thực không thành công khi nàoĐại lý thuế Công Minh xin chia sẻ cách trường hợp đó Những trường hợp gửi mã xác thực không thành công?

Không phải mọi hóa đơn do doanh nghiệp lập và gửi đi yêu cầu cấp mã xác thực đều được Tổng cục Thuế  cấp mã xác thực. Tổng cục Thuế  chỉ cấp mã xác thực cho những hóa đơn có đủ các điều kiện sau:

–         Số hóa đơn của doanh nghiệp đã được đăng ký phát hành tại phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế  (phần mềm xử lý hóa đơn VAN).

–         Mã số thuế của doanh nghiệp bán đang ở trạng thái hoạt động bình thường và là đơn vị được phép phát hành hóa đơn.

–         Mã số thuế của  đơn vị mua (nếu có) đang ở trạng thái hoạt động bình thường, không thuộc diện bỏ trốn/mất tích/đóng cửa.

–         Chứng thư số dùng để ký điện tử trước khi gửi đi cấp mã xác thực phải là chứng thư số do doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng với cơ quan thuế (việc đăng ký được doanh nghiệp tự thực hiện tại tại trang https://Laphoadon.gdt.gov.vn của Tổng cục Thuế (VAN))

–         Chứng thư số dùng để ký điện tử trước khi gửi xác thực không thuộc danh sách chứng thư số đã bị hủy.

Mời các bạn xem thêm

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …