Thủ tục báo cáo về việc nhận in hóa đơn

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 8 phút đọc

Thủ tục báo cáo về việc nhận in hóa đơn, biên lai; Thủ tục báo cáo về việc cung cấp phần mềm tự in hóa đơn, biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử.

Thủ tục báo cáo về việc nhận in hóa đơn
Thủ tục báo cáo về việc nhận in hóa đơn

Các bước thực hiện thủ tục báo cáo về việc nhận in hóa đơn

Bước 1: Tổ chức cá nhân

 • Tổ chức nhận in hóa đơn/cung ứng phần mềm tự in hóa đơn phải nộp báo cáo về việc nhận in/cung ứng phần mềm tự in hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo Quý.
 • Tổ chức nhận in Biên lai thu phí lệ phí và cung ứng giải pháp tin học (phần mềm) tự in Biên lai thu phí, lệ phí chậm nhất là 15 ngày tiếp theo kể từ ngày cuối cùng của quý phải gửi báo cáo tình hình nhận in/cung cấp phần mềm cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử, định kỳ 6 tháng một lần, phải lập Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:

 • Nếu hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Nếu hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

- Cách thức thực hiện:

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;
 • Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;
 • Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
 • Thành phần hồ sơ:
  • Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn theo Mẫu số BC01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC đối với Tổ chức nhận in hóa đơn/cung ứng phần mềm tự in hóa đơn.
  • Báo cáo tình hình nhận in Biên lai và cung cấp phần mềm đối với Tổ chức nhận in Biên lai thu phí lệ phí và cung ứng giải pháp tin học
  • Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
 • Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức nhận in hóa đơn/ biên lai, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn/ biên lai. Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): nếu người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20/11/2012
 • Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 • Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;
 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015
 • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014
 • Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014
 • Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015
 • Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012
 • Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011
 • Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015
Mời các bạn xem tiếp bài viết: Từ khóa: Báo cáo về việc nhận in hóa đơn, Những thủ tục về báo cáo nhận in hóa đơn,
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Kê khai thuế gtgt đầu vào với hóa đơn xác thực như thế nào

Kê khai thuế gtgt đầu vào với hóa đơn xác thực như thế nào

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo