Hướng dẫn lập mẫu DK04 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

haivtca Tác giả haivtca 09/09/2015 6 phút đọc

Hướng dẫn lập mẫu DK04 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH. Cơ quan đại lý thu hoặc cơ quan bảo hiểm khi có danh sách những người tham gia bảo hiểm do Ủy ban nhân dân xã nộp thì phải lập mẫu DK04 danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng. Vậy cách lập biểu mẫu này như thế nào, sau đây Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn các bạn cách lập mẫu DK04 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH.

huong-dan-lap-mau-dk04-theo-quyet-dinh-959qd-bhxh

  • Mục đích mẫu DK04: Tổng hợp thông tin của người tham gia BHYT để làm căn cứ thu, nộp tiền và cấp thẻ BHYT cho những người tham gia bảo hiểm y tế.
  • Trách nhiệm lập mẫu DK04: Đại lý thu hoặc BHXH huyện.
  • Thời gian lập mẫu DK04: Khi có phát sinh đối tượng tự đóng tham gia BHYT.
  • Căn cứ lập mẫu DK04: Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT Mẫu DK01; Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT Mẫu DK03; Danh sách học sinh, sinh viên; Biên lai thu tiền.
  • Phương pháp lập mẫu DK04:

* Phần thông tin chung:

- Đối tượng tham gia: Ghi loại đối tượng tham gia BHYT

+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

+ Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp,ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình;

+ Học sinh sinh viên;

+ Hộ gia đình.

- Lương cơ sở: Ghi mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm lập danh sách.

- Tỷ lệ ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng: Ghi tỷ lệ % ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng (bao gồm tỷ lệ theo quy định của Nhà nước, của địa phương).

* Chỉ tiêu theo cột:

- Cột A: Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn từng chủ hộ gia đình trong thôn (bản, tổ dân phố).

- Cột B: Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn của người tham gia BHYT.

- Cột C: Ghi đầy đủ họ và tên của từng người tham gia BHYT.

- Cột 1:

+ Ghi số thẻ BHYT của người tham gia;

+ Người chỉ tham gia BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện chưa tham gia BHYT thì ghi số sổ BHXH;

+ Nếu chưa có thì để trống.

- Cột 2: Ghi ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ căn cước.

- Cột 3: Ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi tò “nữ”).

- Cột 4: Ghi rõ ngày tháng năm thu tiền theo biên lai thu tiền đại lý thu trả cho người tham gia BHYT.

- Cột 5: Ghi số tháng đóng BHYT.

- Cột 6: Ghi số tiền đóng BHYT tương ứng số tháng đóng tại cột 5.

- Cột 7: Ghi nơi đăng ký KCB ban đầu do người tham gia BHYT đăng ký.

- Cột 8:

+ Nếu là người tham gia BHYT lần đầu hoặc gián đoạn trên 03 tháng trong năm tài chính thì ghi số 1;

+ Nếu là người tham gia BHYT liên tục hoặc gián đoạn từ 03 tháng trở xuống trong năm tài chính ghi số 2 và ghi nội dung cần lưu ý khác.

* Chỉ tiêu theo hàng ngang:

- Thôn (bản, tổ dân phố): Ghi tên thôn (bản, tổ dân phố). Đối với học sinh sinh viên: ghi tên lóp.

- Hộ gia đình ông (bà): Ghi họ và tên chủ hộ.

  • Sau khi hoàn tất việc kê khai Đại lý thu ký, ghi rõ họ tên.

Từ khóa: Cách làm mẫu dk04, Cách lập mẫu Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lập mẫu DK05 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Hướng dẫn lập mẫu DK05 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo