Hướng dẫn lập mẫu DK03 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

haivtca Tác giả haivtca 09/09/2015 5 phút đọc

Hướng dẫn lập mẫu DK03 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH. Ủy ban nhân dân xã lập mẫu DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT để kê khai những người chưa tham gia BHYT. Vậy cách lập mẫu DK03 như thế nào Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn? mau-dk03-danh-sach-ke-khai-nguoi-chua-tham-gia-bhyt

  • Mục đích lập mẫu DK03: Thống kê số người chưa tham gia BHYT trên địa bàn xã theo từng thôn (bản, tổ dân phố).
  • Trách nhiệm lập mẫu DK03: UBND xã, phường, thị trấn.
  • Thời gian lập mẫu DK03:
+ Năm 2015: Chậm nhất tháng 12/2015 thực hiện xong; + Từ năm 2016, vào ngày cuối cùng của tháng nếu có phát sinh tăng, giảm thành viên hộ gia đình chưa tham gia BHYT.
  • Căn cứ lập mẫu DK03: Danh sách kê khai hộ gia đình tham gia BHYT (Mẫu DK01) khi hộ gia đình tham gia BHYT.
  • Phương pháp lập mẫu DK03:
* Chỉ tiêu theo cột: - Cột A: Ghi số thứ tự liên tục từ 1 đến hết theo từng thôn (bản, tổ dân phố). - Cột B: Ghi số thứ tự liên tục từ 1 đến hết người hiện tại chưa tham gia BHYT theo từng thôn (bản, tổ dân phố) và theo từng hộ gia đình. - Cột C: Ghi đầy đủ họ và tên của từng người hiện tại chưa tham gia BHYT. - Cột 1: Để trống. - Cột 2: Ghi ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ căn cước. - Cột 3: Ghi giới tính của các thành viên trong hộ (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”). - Cột 4: Ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố đã cấp giấy khai sinh lần đầu. Trường hợp chưa được cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên quán (trường họp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai). - Cột 5: Ghi rõ lý do tăng, giảm đối tượng chưa tham gia BHYT (đối với trường họp kê khai bổ sung) * Chỉ tiêu theo hàng ngang: - Thôn (bản, tổ dân phố)...: Ghi tên thôn (bản, tổ dân phố). - Hộ gia đình ông (bà)...: Ghi họ và tên chủ hộ. Trường hợp trong hộ gia đình, nếu chủ hộ chưa tham gia BHYT thì tại dòng tiếp theo cũng phải kê khai tên chủ hộ. Lưu ý: - Từ năm 2016, vào ngày cuối cùng của tháng nếu có biến động tăng như hoặc giảm người chưa tham gia BHYT thì ghi bổ sung danh sách theo thứ tự tăng ghi trước, giảm ghi sau tương ứng từng thôn (bản, tổ dân phố) của từng hộ gia đình.
  • Sau khi hoàn tất việc kê khai, người lập biểu, UBND xã, phường, thị trấn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.
Từ khóa: Cách làm mẫu DK03, Cách lập mẫu DK03, Cách lập mẫu Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT

Mẫu DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo