Mẫu DK04 Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng

haivtca Tác giả haivtca 09/09/2015 2 phút đọc

Mẫu DK04 Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng. Để cấp thẻ bảo hiểm y tế tự đóng cho các hộ gia đình cá nhân thì cơ quan bảo hiểm cần phải tổng hợp danh sách người tham gia BHYT. Khi đại lý thu bảo hiểm hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội có danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm, danh sách người tham gia bảo hiểm y tế thì cơ quan bảo hiểm hoặc đại lý thu lập mẫu DK 04 để kê khai tổng hợp danh sách những người tham gia BHYT của những người tự đóng.

Khi lập mẫu DK 04 đại lý thu hoặc cơ quan bảo hiểm cần căn cứ vào mẫu DK01 Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT Mẫu DK03, Danh sách học sinh, sinh viên; Biên lai thu tiền. Mỗi khi có sự tăng người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng thì cơ quan bảo hiểm đều phải lập mẫu DK 04. Vậy mẫu DK04 Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn mẫu DK 04.

mau-dk04-danh-sach-tham-gia-bhyt-cua-doi-tuong-tu-dong

Tải mẫu DK04 Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng tại đây.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lập mẫu DK04 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Hướng dẫn lập mẫu DK04 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo