Mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

haivtca Tác giả haivtca 09/09/2015 2 phút đọc

Mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện. Các cá nhân khi tự nguyện đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm phải tập hợp những người tự nguyện tham gia để theo dõi những cá nhân đó. Cơ quan bảo hiểm dùng mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện khi có phát sinh người tham gia bảo hiểm tự nguyện, những người đóng tiếp, những người đóng lại, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm tự nguyện. Cơ quan bảo hiểm căn cứ vào mẫu TK1-TS do người tham gia bảo hiểm lập để tổng hợp danh sách những thay đổi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyên. Mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện phải được lập hàng tháng khi có phát sinh những thay đổi về mức đóng, tăng giảm người đóng bảo hiểm. Sau đây Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện ban hành theo Quyết định 959/QĐ-BHXH.

mau-d05-ts-danh-sach-nguoi-tham-gia-bhxh-tu-nguyen
Mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện
Tải mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện tại đây.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu DK06 Danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của cơ quan quản lý ĐT

Mẫu DK06 Danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của cơ quan quản lý ĐT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo