Hướng dẫn lập mẫu DK05 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

haivtca Tác giả haivtca 09/09/2015 5 phút đọc

Hướng dẫn lập mẫu DK05 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH. Ủy ban nhân dân xã lập mẫu DK05 ban hành theo Quyết Định 959/QĐ-BHXH để tổng hợp thông tin những người tăng, giảm bảo hiểm y tế trong tháng đối với những đối tượng chính sách được nhà nước đóng. Cách lập mẫu DK05 Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn cách lập mẫu biểu DK05? huong-dan-lap-mau-dk05-theo-quyet-dinh-959-qd-bhxh

  • Mục đích lập mẫu DK05: Tổng hợp thông tin của người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước đóng để làm căn cứ thu, nộp tiền và cấp thẻ BHYT theo quy định.
  • Trách nhiệm lập mẫu DK05 : UBND xã, phường, thị trấn.
  • Thời gian lập mẫu DK05: Khi có phát sinh đối tượng (tăng, giảm) tham gia BHYT của những người do ngân sách Nhà nước đóng.
  • Căn cứ lập mẫu DK05: Danh sách phê duyệt của cơ quan quản lý đối tượng.
  • Phương pháp lập mẫu DK05:
* Phần thông tin chung: - Đối tượng tham gia: Ghi loại đối tượng tham gia BHYT nếu người tham gia thuộc đối tượng nào thì ghi theo đối tượng đó như người thuộc hộ gia đình nghèo; người có công với cách mạng; bảo trợ xã hội - Lương cơ sở: Ghi mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm lập danh sách. * Chỉ tiêu theo cột: - Cột A: Ghi số thứ tự từ 1 đến hết từng người tham gia BHYT trong thôn (bản, tổ dân phố). - Cột B: Ghi đầy đủ họ và tên của từng người tham gia BHYT. - Cột 1: Ghi số thẻ BHYT của người tham gia; + Người chỉ tham gia BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện chưa tham gia BHYT thì ghi số sổ BHXH; + Nếu chưa có sổổ BHXH thì để trống. - Cột 2: Ghi ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ căn cước. - Cột 3: Ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi tò “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”). - Cột 4: Ghi rõ ngày tháng năm tham gia BHYT theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. - Cột 5: Ghi số tháng đóng BHYT. - Cột 6: Ghi nơi đăng ký KCB ban đầu của người tham gia BHYT đăng ký trên cơ sở danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hàng năm gửi cho cho UBND xã. - Cột 7: Ghi nội dung cần lưu ý. Ghi đối tượng được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn nếu có giấy tờ chứng minh như: người có công, cựu chiến binh,.... * Chỉ tiêu theo hàng ngang: - Thôn (bản, tổ dân phố)...: Ghi tên thôn (bản, tổ dân phố). Lưu ý: Khi phát sinh tăng, giảm người tham gia BHYT thì ghi bổ sung danh sách theo thứ tự tăng ghi trước, giảm ghi sau tương ứng với từng thôn (bản, tổ dân phố).
  • Sau khi hoàn tất việc kê khai, người lập biểu, UBND xã, phường, thị trấn... ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.
Từ khóa:Cách làm mẫu DK05, cách lập mẫu danh sách tăng người tham gia BHYT, cách lập mẫu danh sách giảm người tham gia BHYT
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu DK05 Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT

Mẫu DK05 Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo