Mẫu DK06 Danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của cơ quan quản lý ĐT

haivtca Tác giả haivtca 09/09/2015 3 phút đọc

Mẫu DK06 Danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của cơ quan quản lý ĐT. Hàng tháng cơ quan bảo hiểm xã hội cần phải lập bảng đối chiếu, xác nhận số người tham gia BHYT với cơ quan quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như doanh nghiệp, các trường học, Ủy ban nhân dân các xã phường, thị trấn. Theo Quyết định 959/QĐ-BHXH thì doanh nghiệp sẽ phải lập mẫu DK06 Danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của cơ quan quản lý ĐT.

Bắt đầu từ năm 2016 cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ phải lập mẫu này theo tháng khi có phát sinh tăng, giảm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Cơ quan bảo hiểm sẽ căn cứ vào mẫu DK05 về danh sách người tăng giảm bảo hiểm y tế để lập mẫu DK06 ban hành theo Quyết định 959/QĐ-BHXH. Sau đây Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn mẫu DK06 Danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của cơ quan quản lý ĐT ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015.

Mẫu DK06 Danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của cơ quan quản lý ĐT
Mẫu DK06 Danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của cơ quan quản lý ĐT
Tải Mẫu DK06 Danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của cơ quan quản lý ĐT tại đây.
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu DK04 Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng

Mẫu DK04 Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo