Mẫu DK05 Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT

haivtca Tác giả haivtca 09/09/2015 2 phút đọc

Mẫu DK05 Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT. Đối với hộ gia đình nếu có sự tăng giảm người tham gia BHYT thì lập mẫu DK02 nhưng những đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng thì Ủy ban nhân dân xã lập mẫu DK05 ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH để tổng hợp thông tin của những người tăng hoặc giảm tham gia bảo hiểm y tế gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội. Ủy ban nhân dân xã căn cứ vào danh sách phê duyệt của cơ quan quản lý đối tượng để lập mẫu DK05 Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT tổng hợp thông tin của người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước đóng để làm căn cứ thu, nộp tiền và cấp thẻ BHYT theo quy định. Ủy ban nhân dân xã lập mẫu biểu này khi có phát sinh tăng hoặc giảm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Vậy biểu mẫu này như thế nào, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn? mau-dk05-danh-sach-tang-giam-nguoi-tham-gia-bhyt Tải mẫu DK05 Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT tại đây

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lập mẫu DK03 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Hướng dẫn lập mẫu DK03 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo