Ủy quyền quyết toán thuế TNCN - Một số điểm cần lưu ý

haivtca Tác giả haivtca 23/03/2015 4 phút đọc

Các cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế đều có thể tự quyết toán thuế TNCN. Trong một số trường hợp, người nộp thuế không thể tự mình thực hiện việc quyết toán thuế thì có thể ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho Doanh nghiệp. Người ủy quyền cần chú ý một số điểm.

VỀ ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Đối với mỗi cá nhân, việc ủy quyền quyết toán tiền thuế TNCN công thay người nộp thuế được chia ra trong một số trường hợp sau: 1/ Cá nhân chỉ có duy nhất hợp đồng lao động trên 3 tháng ở doanh nghiệp tại thời điểm quyết toán tiền lương tiền công thì có thể “ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN”cho doanh nghiệp 2/ Cá nhân có hợp đồng lao đông trên 3 tháng ở doanh nghiệp tại thời điểm quyết toán đồng thời trong năm quyết toán có ký hợp đồng trên 3 tháng với doanh nghiệp khác thì “KHÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN” 3/ Cá nhân có hợp đồng lao động trên 3 tháng duy nhất tại thời điểm quyết toán và có thu nhập vãng lai “Đã được khấu trừ đủ thuế TNCN tại nguồn" thì có thể “ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN” cho một người khác thực hiện thay. 4/ Cá nhân có hợp đồng lao động trên 3 tháng tại doanh nghiệp đồng thời có cũng các khoản thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế (người nộp thuế làm cam kết 23 tại nơi khác) hoặc khấu trừ chưa đủ thì “KHÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN” 5/ Cá nhân có hợp đồng lao động dưới 3 tháng; không có hợp đồng hoặc đã nghỉ việc tại thời điểm quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế không ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay thì “KHÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN”
ỦY quyền quyết toán thuế TNCN
Ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN với người được giảm trừ gia cảnh

Đối với cá nhân có hoàn cảnh thuộc diện được giảm trừ gia cảnh, khi thực hiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN cần chú ý một số điểm sau: 1/ Đối với trường hợp 1 khi ủy quyền quyết toán thì cá nhân được giảm trừ gia cảnh bản thân 12 tháng cho dù NLD làm việc tại DN< 12 tháng. 2/ Với trường hợp 3, cá nhân cũng sẽ được giảm trừ gia cảnh 12 tháng trong kỳ quyết toán. 3/ Với trường hợp cá nhân có hợp đồng lao động trên 3 tháng mà không thực hiện ủy quyền toán thuế TNCN thì tính giảm trừ gia cảnh bản thân bằng số tháng làm việc tại doanh nghiệp. 4/ Cá nhân lao động thời vụ, thời gian lao động dưới 3 tháng... không được giảm trừ gia cảnh tại doanh nghiệp cho dù có thực hiện ủy quyền quyết toán hay không  
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Bảng phân bổ thuế GTGT cho công trình xây dựng lắp đặt liên tỉnh

Bảng phân bổ thuế GTGT cho công trình xây dựng lắp đặt liên tỉnh

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo