Thuế GTGT đầu vào của những máy móc, thiết bị có giá trị dưới 30.000.000đ

haivtca Tác giả haivtca 13/07/2024 4 phút đọc
Theo khoản 3 điều 14 thông tư 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 v/v HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG có ghi: Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Xin cho hỏi, có phải đối với thuế GTGT đầu vào của những máy móc, thiết bị có giá trị dưới 30.000.000đ (không phải Tài sản cố định) thì không được khấu trừ mà tính vào chi phí. Còn đối với thuế GTGT đầu vào các máy móc, thiết bị có giá trị từ 30.000.000đ trở lên (là tài sản cố định)thì không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá? VD: 1 đầu đĩa DVD có giá trị : 700.000đ (đã bao gồm thuế GTGT) thì phần thuế GTGT đầu vào :63.636đ tính vào chi phí hay tính vào nguyên giá
Trả lời:

Quy định tại khoản 3 điều 14 nói về các trường hợp sản phẩm đầu ra của cơ sở kinh doanh không thuộc diện chịu thuế GTGT nên KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO.

Anh/Chị đọc cần làm rõ hoạt động SXKD của cơ sở của Anh/Chị là gì, đầu ra là hàng hoá/dịch vụ chịu thuế hay không chịu thuế GTGT để vận dụng quy định này. Cụ thể là:

1- Nếu cơ sở của Anh/Chị là DN sản xuất kinh doanh bình thường, không sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; DN của Anh/Chị không có các hoạt động tín dụng, kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo,.... sản phẩm đầu ra thuộc diện chịu thuế GTGT bình thường thì toàn bộ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ;

2- Ngược lại, nếu CƠ SỞ của Anh/Chị là Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, tổ chức tín dụng, kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, sản xuất vũ khí khí tài ,... thì thuế GTGT đầu vào, kể cả thuế GTGT đầu vào của các hoá đơn mua thiết bị có trị giá dưới 30 triệu đồng sẽ không được khấu trừ mà phải tính vào chi phí.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo