Không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

haivtca Tác giả haivtca 14/07/2024 5 phút đọc
Về thuế giá trị gia tăng trong hoạt động chăn nuôi gia súc và gia cầm Cổng Thông tin của Bộ có trả lời: 'Theo mô tả trong thư hỏi thì nghĩa vụ thuế với 2 trường hợp của Anh/Chị như sau: ... Tuy nhiên, cũng theo quy định tại điều 5 của TT số 219/2013 thì các Anh/Chị cần xác định rõ Người mua sản phẩm thuộc loại (ii) là ai để tính nộp thuế cho đúng: - Nếu người mua là cá nhân; hộ gia đình; tổ chức (là DN, HTX) nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp; tổ chức không kinh doanh thì áp thuế suất 5%. - Ngược lại, nếu người mua là DN, HTX thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì thuộc về trường hợp không phải khai, tính nộp thuế GTGT (quy định tại khoản 5, điều 5). Hoá đơn GTGT gạch chéo ô thuế GTGT, trị giá tiền hàng bằng tổng giá thanh toán. Những Hoá đơn này kê khai vào phần hàng hoá bán ra thuộc diện chịu thuế GTGT trên Bảng kê hàng hoá, dịch vụ bán ra kèm theo tờ khai thuế GTGT (Rất dễ nhầm với sản phẩm cùng loại do DN tự chăn nuôi (nêu tại điểm (i) trên đây).' Tuy nhiên tại khoản 5, Điều 5 Thông tư 219 quy định: '5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.' Như vậy, trường hợp bán cho các DN, HTX (không phân biệt DN, HTX này nộp thuế GTGT theo phương pháp nào - Vì DN bán đâu biết DN, HTX mua nộp thuế GTGT theo PP nào) cũng gạch chéo phần thuế suất và thuế GTGT mới đúng chứ.
Trả lời:

Anh/Chị đọc nắm được quy định của thông tư số 219/2013 đối với hàng hoá là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản,… chưa qua chế biến hoặc mới chỉ qua sơ chế thông thường trong khâu kinh doanh thương mại.

Để thực hiện đúng quy định, DN bán hàng phải hỏi rõ người mua hàng là xá nhân hay DN hay là HTX. Và hỏi rõ họ đang được cơ quan thuế chấp nhận cho nộp thuế GTGT theo phương pháp nào, trên cơ sở đó để viết hoá đơn cho đúng, cụ thể là:

- Nếu là DN , HTC nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì áp dụng quy định tại khoản 5, điều 5: Hoá đơn GTGT gạch chéo dòng thuế GTGT, trị giá tiền hàng đúng bằng tổng giá thanh toán trên hoá đơn.

- Nếu là DN, HTX nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì áp thuế 5% theo khoản 5, điều 10.

Không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải yêu cầu DN mua hàng cung cấp đủ thông tin để 2 Bên cùng thực hiện cũng quy định.

Nguồn: Công thông tin Bộ tài chính

 
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Không phải kê khai tính nộp thuế

Không phải kê khai tính nộp thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo