Bù trừ tiền thuế nộp thừa

haivtca Tác giả haivtca 13/07/2024 6 phút đọc

Doanh nghiệp có được bù trừ tiền thuế phải nộp với thuế nộp thừa của các loại thuế không?

Cùng với sự suy thoát của thế giới, ảnh hưởng của nền kinh tế đến các doanh nghiệp lao đao về tài chính. Thuế, Tiền thuế là một trong những vấn đề đang lưu tâm. Trong khi có những thời điểm doanh nghiêp nộp thừa thuế, hay nộp sai loại thuế, vậy các loại thuế này có bù trừ với nhau được không? được quy định như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ như sau:

tax-tips copy
Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 33, Khoản 2 quy định về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

“2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

a) Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 29 Thông tư này (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này).

b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này). Trường hợp quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản này.

c) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này.”

Căn cứ theo quy định trên thì khi doanh nghiệp nộp thừa tiền thuế thì được giải quyết như sau:

- Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế. Do đó không được bù trừ số thuế còn phải nộp với số thuế được hoàn của các loại thuế khác nhau.

- Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước.

- Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp sau khi thực hiện bù trừ theo 2 điểm hướng dẫn trên mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế.

Trường hợp quá 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện hoàn thuế theo quy định.

Lưu ý:

- Do các loại thuế không được bù trừ với nhau, bù trừ giữa số thuế được hoàn và số thuế phải nộp...nên khi lên bảng cân đối kế toán có thể vừa dư nợ TK 133 và dư có hoặc dư nợ TK 333. Hoặc TK 333 có thể vừa dư nợ, vừa dư có.

- Nên mở TK chi tiết các loại thuế để tiện theo dõi nghĩa vụ thuế và số thuế nộp thừa.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Cải cách thủ thủ tục hành chính thuế

Cải cách thủ thủ tục hành chính thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo