Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng của tổ chức, cá nhân

haivtca Tác giả haivtca 10/09/2015 11 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng của tổ chức, cá nhân của Cơ quan Thuế phát hành. Theo đó, chức năng này cho phép NSD tra cứu thông tin về những hóa đơn do tổ chức, cá nhân phát hành, mua của cơ quan Thuế:

Thao tác thực hiện tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng

 • Vào menu Thông tin hóa đơn hết giá trị sử dụng/Tổ chức-Cá nhân
Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng của tổ chức, cá nhân
Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng của tổ chức, cá nhân
 • Màn hình tra cứu gồm hai phần: Điều kiện tra cứu là phần để nhập tham số tra cứu; Kết quả tra cứu là phần hiển thị các thông tin của các thông báo phát hành hóa đơn của Cơ quan Thuế để cấp, bán.
 • Phần Nhập điều kiện tra cứu gồm các thông tin:
  • Mã số Thuế: Nhập mã số Thuế tổ chức, cá nhân bán hàng hoá dịch vụ. Bao gồm 2 trường hợp:
   • Do tổ chức, cá nhân thông báo, báo cáo
   • Do Cơ quan Thuế thanh tra, kiểm tra gồm: Hoá đơn cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn; Hoá đơn hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra, kiểm tra khác.
  • Ngày thông báo từ… Đến… là điều kiện chỉ ra khoảng thời gian tạo thông báo phát hành hóa đơn của Cơ quan Thuế để cấp, bán. Đây là thông tin bắt buộc nhập. Việc nhập ngày tháng tra cứu phải tuân theo đúng định dạng dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm).
 • Ấn nút Tìm kiếm để ứng dụng tìm kiếm các hóa đơn thỏa mãn tất cả các tham số tra cứu mà NSD đã nhập.

Lưu ý: Hệ thống tự động sắp xếp kết quả tra cứu trong màn hình hiển thị kết quả tra cứu: Hiển thị kết quả tra cứu theo thứ tự sắp xếp: Ngày thông báo, loại thông báo, Cơ quan Thuế

 • Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị ở phần Kết quả tra cứu, bao gồm:
  • Thông tin chung Tổ chức, cá nhân thông báo:
   • Mã số Thuế
   • Tên
   • Địa chỉ trụ sở
   • Trạng thái hoạt động: Trạng thái hoạt động của mã số Thuế, lấy từ hệ thống Đăng ký Thuế
   • Cơ quan Thuế quản lý: Nếu là Chi cục Thuế, có thêm thông tin về Cục Thuế cấp trên.
  • Thông tin chi tiết
   • Loại thông báo: Đặt liên kết cho phép kết nối xem thông tin chi tiết từng báo cáo/thông báo. Nguồn dữ liệu được lấy từ các loại thông báo/quyết định sau:
    • Thông báo kết quả huỷ
    • Báo cáo mất, cháy, hỏnghoá đơn
    • Thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn
    • Thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng theo kết luân thanh tra, kiểm tra khác
   • Ngày thông báo
   • Gửi đến Cơ quan Thuế: Nếu là Chi cục Thuế, có thêm thông tin về Cục Thuế cấp trên.
   • Ghi chú: Hiển thị ghi chú trong trường hợp thông báo/báo cáo có điều chỉnh.
  • NSD nhấn vào liên kết Loại thông báo để xem thông tin chi tiết Thông tin hoá đơn hết giá trị sử dụng.
  • Thông báo kết quả huỷ hoá đơn: Dùng chung cho cả hoá đơn huỷ tại Cục Thuế/Chi cục Thuế và hoá đơn huỷ tại Tổ chức, cá nhân

Màn hình xem thông tin chi tiết thông báo kết quả huỷ hoá đơn như sau:

Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng của tổ chức, cá nhân
Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng của tổ chức, cá nhân

Trong đó:

 • Thông tin chung:
  • Tên tổ chức, cá nhân hủy hóa đơn
  • Mã số Thuế
  • Địa chỉ
  • Ngày huỷ
  • Ngày thông báo
 • Thông tin chi tiết:
  • STT
  • Tên loại hoá đơn
  • Ký hiệu mẫu
  • Ký hiệu hoá đơn
  • Từ số
  • Đến số
  • Số lượng
 • Báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn

Màn hình xem thông tin chi tiết báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn như sau:

Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng của tổ chức, cá nhân
Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng của tổ chức, cá nhân

Trong đó:

 • Thông tin chung:
  • Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn
  • Mã số Thuế
  • Địa chỉ
  • Ngày phát hiện mất, cháy, hỏng hoá đơn
  • Ngày báo cáo
  • Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn
 • Thông tin chi tiết:
  • STT
  • Tên loại hoá đơn
  • Ký hiệu mẫu
  • Ký hiệu hoá đơn
  • Từ số
  • Đến số
  • Số lượng
  • Liên hoá đơn
  • Ghi chú
 • Thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn

Màn hình thông tin chi tiết Thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn như sau:

tra-cuu-hoa-don-het-gia-tri-su-dung-cua-to-chuc-ca-nhan4

Trong đó:

 • Thông tin chung
  • Số thông báo
  • Ngày thông báo
  • Cơ quan Thuế thông báo.
  • Thủ trưởng cơ quan Thuế
  • Ngày hết giá trị sử dụng
  • Mã/Tên tổ chức, cá nhân
  • Địa chỉ trụ sở
  • Ghi chú
 • Thông tin chi tiết
  • Mẫu số
  • Tên loại hoá đơn
  • Ký hiệu hoá đơn
  • Từ số
  • Đến số
  • Số lượng
 • Thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra, kiểm tra khác

Màn hình thông tin chi tiết Thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra, kiểm tra khác như sau:

Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng của tổ chức, cá nhân
Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng của tổ chức, cá nhân

Trong đó:

 • Thông tin chung
  • Số thông báo
  • Ngày thông báo
  • Cơ quan Thuế thông báo.
  • Thủ trưởng cơ quan Thuế
  • Ngày hết giá trị sử dụng
  • Mã/Tên tổ chức, cá nhân
  • Địa chỉ trụ sở
  • Ghi chú
 • Thông tin chi tiết
  • Mẫu số
  • Tên loại hoá đơn
  • Ký hiệu hoá đơn
  • Từ số
  • Đến số
  • Số lượng

Từ khóa: Tra cứu hoá đơn, Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng, Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng của tổ chức, Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng của cá nhân

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thuế GTGT hàng xuất khấu không lập hóa đơn xuất khẩu

Thuế GTGT hàng xuất khấu không lập hóa đơn xuất khẩu

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo