Thuế GTGT hàng xuất khấu không lập hóa đơn xuất khẩu

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 12/09/2015 3 phút đọc

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp nước ngoài nhưng không lập hóa đơn xuất khẩu thì số thuế GTGT đầu vào cho hàng hóa đó có được khấu trừ và hoàn thuế hay không? Đại lý thuế Công Minh xin trả lời vấn đề thuế GTGT hàng xuất khấu không lập hóa đơn xuất khẩu như sau:

Quy định Thuế GTGT hàng xuất khấu không lập hóa đơn xuất khẩu

Theo Công văn 4046/TCT-KK của tổng cục thuế Ngày 30 tháng 9 năm 2015, Tổng cục thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH HaNoi You Steel về vấn đề vướng mắc về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào,Thuế GTGT hàng xuất khấu không lập hóa đơn xuất khẩu được quy định như sau:

  • Tại Chương 5 (Xử phạt vi phạm hành chỉnh về hóa đơn) Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010
  • Điều 15, Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/10/2012 của
  • Khoản 2 Điều 3, Khoản l(k) Điều 4, Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010
  • Khoản 9, Điều 1 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013

Tổng hợp những điều trên thì doanh nghiệp nếu không lập hóa đơn xuất khẩu cho hàng xuất khẩu nhưng vẫn lập hóa đơn hàng hóa GTGT như bình thường thì vẫn được khấu trừ số thuế Giá trị gia tăng đầu vào của phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa xuất khẩu đó.

Công văn 4046/TCT-KK

Toàn bộ nội dung Công văn 4046/TCT-KK
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách lập báo cáo tài chính giữa niên độ của doanh nghiệp

Cách lập báo cáo tài chính giữa niên độ của doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo