Tra cứu danh mục nhà in

haivtca Tác giả haivtca 10/09/2015 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Tra cứu danh mục nhà in của Cơ quan Thuế phát hành. Theo đó Chức năng này cho phép người sử dụng tra cứu danh sách tổ chức, cá nhân nhận in hoá đơn.

Thao tác thực hiện tra cứu danh mục nhà in

 • Vào menu Danh mục nhà in
Tra cứu danh mục nhà in
Tra cứu danh mục nhà in
 • Màn hình tra cứu gồm hai phần: Điều kiện tra cứu là phần để nhập tham số tra cứu; Kết quả tra cứu là phần hiển thị danh sách tổ chức, cá nhân nhận in hoá đơn.
 • Phần Nhập điều kiện tra cứu gồm các thông tin:
  • Cơ quan Thuế Tỉnh/TP: NSD lựa chọn cơ quan Thuế trong danh sách được sắp xếp theo tên Cục Thuế, bao gồm tên các Cục Thuế trên phạm vi cả nước.
  • Cơ quan Thuế quản lý: NSD lựa chọn cơ quan Thuế trong danh sách được sắp xếp theo mã Cục/Chi cục Thuế. Danh sách hiển thị theo điều kiện Cơ quan Thuế Tỉnh/TP được chọn, bao gồm Văn phòng Cục và những Chi cục trực thuộc.
  • Mã số Thuế nhà in: Nhập mã số Thuế tổ chức, cá nhân nhận in hoá đơn.
 • Ấn nút Tìm kiếm để ứng dụng tìm kiếm các tổ chức, cá nhận nhận in hoá đơn thỏa mãn tất cả các tham số tra cứu mà NSD đã nhập.

Lưu ý Hệ thống tự động sắp xếp kết quả tra cứu trong màn hình hiển thị kết quả tra cứu: Hiển thị kết quả tra cứu theo thứ tự sắp xếp: Mã số Thuế

 • Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị ở phần Kết quả tra cứu, bao gồm các thông tin về tổ chức, cá nhận nhận in hoá đơn:
  • Mã số Thuế
  • Tên
  • Địa chỉ trụ sở
  • Điện thoại
  • Trạng thái hoạt động: Trạng thái hoạt động của NNT.
  • Cơ quan Thuế quản lý: Nếu là Chi cục Thuế, có thêm thông tin về Cục Thuế cấp trên.

Từ khóa: Tra cứu danh sách tổ chức nhận in hoá đơn, Tra cứu danh sách cá nhân nhận in hoá đơn, Tra cứu danh mục nhà in

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng của tổ chức, cá nhân

Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng của tổ chức, cá nhân

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo