Công văn số 55058/CT-HTr thuế đối với cá nhân kinh doanh

haivtca Tác giả haivtca 12/09/2015 4 phút đọc

Ngày 21 tháng 08 năm 2015, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn số 55058/CT-HTr thuế đối với cá nhân kinh doanh trong đó có nội dung như sau:

Nội dung Công văn số 55058/CT-HTr

Ngày 15/6/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 92 năm 2015 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Ngày 24/7/2015, Tổng cục Thuế có công văn số 3010/TCT-TNCN về việc tăng cường quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Để kịp thời tuyên truyền các quy định mới liên quan đến công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, Cục Thuế TP Hà Nội đã thực hiện biên soạn nội dung các tài liệu:

+ Thư ngỏ gửi các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn (“Thư ngỏ”). + Hệ thống chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh (“Chính sách thuế”). + Nội dung tuyên truyền trên đài truyền thanh quận, huyện, thị xã.

Cục Thuế TP Hà Nội yêu cầu các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Gửi “Thư ngỏ” và “Chính sách thuế” đến 100% hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn quản lý. 2. Phối hợp với Đài truyền thanh quận, huyện, thị xã để tuyên truyền. 3. Niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa cơ quan thuế các cấp nội dung “Thư ngỏ” và “Chính sách thuế”.

Cục Thuế TP Hà Nội gửi các Chi cục Thuế hệ thống tài liệu qua thư điện tử để thuận tiện trong công tác triển khai.

Đề nghị các Chi cục Thuế khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, phải kịp thời xử lý và báo cáo gửi về Cục Thuế TP Hà Nội (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT, email: [email protected]) để tổng hợp báo cáo Tổng cục Thuế./.

Một số nôi đính kèm Công văn số 55058/CT-HTr tại đây

Mời các bạn xem toàn bộ nội dung: Chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh thông tư 92

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lập tờ khai 01/PHLP phí, lệ phí bằng HTKK mới nhất

Hướng dẫn lập tờ khai 01/PHLP phí, lệ phí bằng HTKK mới nhất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo