Hướng dẫn xem thông báo phát hành hoá đơn

haivtca Tác giả haivtca 10/09/2015 4 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hướng dẫn xem thông báo phát hành hoá đơn của Cơ quan Thuế phát hành. Theo đó Chức năng này cho phép người sử dụng xem chi tiết thông tin thông báo phát hành trên Website tra cứu hoá đơn .

Thao tác thực hiện xem thông báo phát hành hoá đơn

 • Chọn Link xem chi tiết thông báo phát hành trên màn hình
  • Kết quả tra cứu của chức năng “Thông tin hoá đơn “
  • Kết quả tra cứu của chức năng “Thông báo phát hành”
Hướng dẫn xem thông báo phát hành hoá đơn
Hướng dẫn xem thông báo phát hành hoá đơn
 • Hệ thống hiển thị màn hình xem chi tiết thông báo phát hành của tổ chức, cá nhân, bao gồm các thông tin.
  • Thông tin chung:
   • Thông tin tổ chức, cá nhân phát hành: Hiển thị thông tin Mã số Thuế, Tên, địa chỉ trụ sở, số điện thoại tổ chức, cá nhân phát hành kê khai trên thông báo phát hành của tổ chức, cá nhân
   • Ngày thông báo
   • Thủ trưởng tổ chức, cá nhân
   • Ghi chú: Hiển thị thông tin lưu ý cán bộ Thuế nhập khi xem xét thông báo phát hành (nếu có)
   • Xem lịch sử thay đổi thông báo, chỉ hiển thị nếu thông báo có điều chỉnh:
    • Thông báo là kết quả sửa đổi của các thông báo: Hiển thị Link cho xem lịch sử sửa đổi của thông báo
    • Chi tiết thay đổi so với thông báo đã đưa lên lần trước: Cho nhấn Link xem bảng kê chi tiết điều chỉnh hoá đơn đối với thông báo đã đưa lên lần trước
    • Thông báo đã bị sửa: NSD lấn Link để xem thông báo sau sửa (chỉ hiển thị khi thông báo đã bị sửa)
  • Thông tin chi tiết: Hiển thị thông tin chi tiết hoá đơn phát hành, bao gồm thông tin
   • Tên loại hoá đơn
   • Mẫu số
   • Ký hiệu hoá đơn
   • Số lượng
   • Từ số ...đến số
   • Ngày bắt đầu sử dụng
   • Thông tin hợp đồng in: Chỉ có nếu hoá đơn là hoá đơn đặt in
    • Mã số Thuế doanh nghiệp in
    • Tên doanh nghiệp in
    • Số hợp đồng in
    • Tên hợp đồng in
Từ khóa: Xem thông báo phát hành hoá đơn, Thông báo phát hành hóa đơn, Cách xem thông báo phát hành hóa đơn, Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn, Hướng dẫn xem thông báo phát hành hoá đơn
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Tra cứu danh mục nhà in

Tra cứu danh mục nhà in

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo