Thay đổi thông báo phát hành hóa đơn so với lần đưa lên Website trước

haivtca Tác giả haivtca 10/09/2015 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Thay đổi thông báo phát hành hóa đơn so với lần đưa lên Website trước. Chức năng này cho phép NSD xem chi tiết thông tin hoá đơn phát hành bị thay đổi trên thông báo phát hành so với thông báo phát hành đã đưa lên Website.

Thao tác thực hiện

 • Chọn Link xem chi tiết thay đổi so với thông báo đã đưa lên lần trước trên màn hình xem chi tiết thông báo phát hành có điều chỉnh.

Màn hình xem chi tiết thay đổi thông báo phát hành so với thông báo phát hành đã đưa lên Website lần trước như sau:

Thay đổi thông báo phát hành hóa đơn so với lần đưa lên Website trước
Thay đổi thông báo phát hành hóa đơn so với lần đưa lên Website trước

Trong đó:

 • Thông tin chung: Hiển thị thông tin Mã số Thuế, Tên, địa chỉ trụ sở tổ chức, cá nhân phát hành kê khai trên thông báo phát hành của tổ chức, cá nhân
 • Thông tin chi tiết: Hiển thị thông tin chi tiết hoá đơn thay đổi so với thông báo đã đưa lên Website trước thông báo sửa:
  • Tên loại hoá đơn
  • Mẫu số
  • Ký hiệu hoá đơn
  • Hình thức hoá đơn
  • Từ số ...đến số
  • Loại điều chỉnh:
   • Tăng: Nếu điều chỉnh tăng lên so với thông báo đã đưa lên Website trước thông báo phát hành được chọn
   • Giảm: Nếu điều chỉnh giảm bớt số hoá đơn đã phát hành trên thông báo đã đưa lên Website trước thông báo phát hành được chọn
Từ khóa: Thay đổi thông báo phát hành hóa đơn, Thông báo phát hành hóa đơn, Xem chi tiết thay đổi thông báo phát hành hóa đơn
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn xem thông báo phát hành hoá đơn

Hướng dẫn xem thông báo phát hành hoá đơn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo