Tổng hợp văn bản thuế Tuần 04 T11/2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 28/11/2015 12 phút đọc

Để cho bạn đọc có một cái nhìn tổng quan cũng như cập nhật được văn bản thuế của các các cơ quan: Tổng cục thuế, Bộ tài chính,.....một cách nhanh nhất trong thời gian vừa qua. Đại lý thuế Công Minh xin tổng hợp văn bản và tóm tắt toàn bộ nội dung văn bản thuế Tuần 04 T11/2015

Tổng hợp văn bản thuế Tuần 04 T11/2015 Tổng hợp văn bản thuế Tuần 04 T11/2015

1. Công văn 4907/TCT-CS về thuế GTGT với tiền bán nhà tái định cư

Công văn 4907/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế thành phố Hà Nội về xác định phần thuế giá trị gia tăng đối với tiền bán nhà ở tái định cư của Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở. Mời các bạn xem chi tiết

Theo đó, đối với trường hợp Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở thực hiện bán nhà tái định cư thì thuộc đối tượng bồi thường về đất và tài sản trên đất, tiền hỗ trợ,… thì doanh nghiệp không cần phải kê khai thuế Giá trị gia tăng. Tuy nhiên, để đủ hồ sơ chứng từ thì Ban quản lý cần thực hiện lập các phiếu thu tiền mặt để chứng minh tính hợp pháp của nghiệp vụ bán nhà............

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 4907/TCT-CS về thuế GTGT với tiền bán nhà tái định cư

2. Công văn 4906/TCT-CS về ưu đãi thuế cho ngành nghề bổ sung

Công văn 4906/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế thành phố Hải Phòng về xác định quyền hưởng ưu đãi thuế cho ngành nghề bổ sung của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

Kết luận: Công ty Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng chỉ được hưởng ưu đãi thuế cho phần doanh thu từ những ngành nghề trên giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 4906/TCT-CS về ưu đãi thuế cho ngành nghề bổ sung

3. Công văn 4905/TCT-CS về khai thuế GTGT cho hoạt động cho vay và chuyển nhượng vốn Ngày 19/11/2015, Tổng cục thuế Ban hành Công văn 4905/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. về chính sách thuế khai thuế GTGT Mời các bạn xem chi tiết Công văn 4905/TCT-CS năm 2015 của Tổng cục thuế

4. Công văn 4904/TCT-CS về cách tính giá vốn trong chuyển nhượng vốn

Công văn 4904/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về việc tính giá vốn trong chuyển nhượng vốn giữa các doanh nghiệp của Công ty cổ phần Huyndai Aluminum ViNa

Kết luận: Công ty Công ty CP Huyndai Aluminum Vina sẽ phải quy đổi toàn bộ tiền ngoại tệ mà nhận công ty nhận được theo đồng tiền Việt Nam để tiền hành hạch toán trên sổ sách cũng như tính phần thu nhập tính thuế cho doanh nghiệp

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 4904/TCT-CS về cách tính giá vốn trong chuyển nhượng vốn

5. Công văn 4903/TCT-CS năm 2015 của Tổng cục thuế

Ngày 19/11/2015, Tổng cục thuế Ban hành Công văn 4903/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 4903/TCT-CS năm 2015 của Tổng cục thuế

6. Công văn 4902/TCT-CS về kê khai thuế nhà thầu nước ngoài

Công văn 4902/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Công ty Doosan Heavy Industries & Construction Co về điều kiện để doanh nghiệp này được kê khai theo phương pháp hỗn hợp bao gồm tính thuế TNDN theo tỷ lệ trên doanh thu và thuế GTGT theo PP khấu trừ

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 4902/TCT-CS về kê khai thuế nhà thầu nước ngoài

7. Công văn 4887/TCT-CS về thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày 19/11/2015, Tổng cục thuế Ban hành Công văn 4887/TCT-CS trả lời Tổng công ty cổ phần Vinaconex. về giải đáp vướng mắc về chính sách thuế.

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 4887/TCT-CS năm 2015 của Tổng cục thuế

8. Công văn 4886/TCT-CS về thu tiền sử dụng đất được ưu đãi

Công văn 4886/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc thu tiền về tiền sử dụng đất được ưu đãi Công ty TNHH chăn nuôi Tân Phát khi chuyển nhượng phần đất được ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp khác

Cục thuế tỉnh Bình Thuận sẽ phải thực hiện hai công việc sau:

  • Thực hiện thu lại tiền thuê đất ưu đãi cho doanh nghiệp Tân Phát và thực nộp lại tiền thuế cho Ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1 điều 16, Thông tư 76 năm 2014 của Bộ Tài chính
  • Với đối với tiền thuê đất của doanh nghiệp Châu Lê phát sinh thì Cục thuế sẽ phải tính lại theo các quy định từ thời điểm chuyển nhượng theo văn bản có hiệu lực hiện hành được quy định tài khoản 1 điều 3 Thông tư 76 năm 2014

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 4886/TCT-CS về thu tiền sử dụng đất được ưu đãi

9. Công văn 4885/TCT-CS về xác định tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp sang đât ở

Ngày 19/11/2015, Tổng cục thuế Ban hành Công văn 4885/TCT-CS trả lời cục thuế thành phố Cần Thơ về tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp sang đất ở.

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 4885/TCT-CS năm 2015 của Tổng cục thuế

10. Công văn 4879/TCT-CS về thuế GTGT cho dịch vụ thử nghiệm thuốc lâm sàng

Công văn 4879/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Công ty TNHH Quintiles Việt Nam về thuế suất thuế GTGT đổi với dịch vụ thử nghiêm thuốc lâm sàng cho đối tác nước ngoài,

Căn cứ trên tình hình thực tế cách thức cung ứng dịch vụ của Công ty TNHH Quintiles Việt Nam: là Quintiles Việt Nam sẽ thực hiện tổng hợp, phân tích báo cáo, kết quả trên cơ sở thử nghiệm và gửi lại cho bên Quintiles nước ngoài và sản phẩm dịch vụ là các báo cáo kết quả và dữ liệu lâm sàng được sử dụng ở nước ngoài bởi các hãng dược phẩm nước ngoài.

Do vậy mức thuế suất GTGT cho dịch vụ thử nghiệm thuốc lâm sàng của Công ty TNHH Quintiles Việt Nam là 0%. Bên cạnh đó, công ty Công ty TNHH Quintiles Việt Nam phải đáp ứng đủ điều kiện hưởng thuế suất 0% theo như khoản 2, Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 4879/TCT-CS về thuế GTGT cho dịch vụ thử nghiệm thuốc lâm sàng

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi thôi việc

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi thôi việc

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo