Công văn 4985/TCT-CS về chi phí lãi vay cho phần vốn góp thiếu

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 25/11/2015 4 phút đọc

Công văn 4985/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết và đồng ý với cách giải quyết của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về xác định cách tính chi phí lãi vay cho phần góp vốn còn thiếu có được xét là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN của Công ty TNHH TongKook Việt Nam Spinnin. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại nội dung như sau.

Chi phí lãi vay cho phần vốn góp thiếu

Trường hợp Công ty TNHH TongKook Việt Nam Spinning phát sinh khoản tiền lãi vay từ năm 2011, năm 2012, năm 2013 đối với phần vốn điều lệ do công ty đăng ký còn thiếu có được tính vào chi phí được trừ hay không?

Cục thuế Đồng Nai đã có công căn số 6877/CT-TTHT trở lời về vấn đề này như sau:

Theo Điểm 2, Mục III, Phần B, Thông tư số 134 năm 2007 của Bộ Tài Chính có quy định về khoản chi phí không hợp lý như sau:

Công văn 4985/TCT-CS về chi phí lãi vay cho phần vốn góp thiếu

Theo Điểm 2.16, Điều 6 Chương II Thông tư số 123 năm 2012 của Bộ Tài chính về các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp:

Công văn 4985/TCT-CS về chi phí lãi vay cho phần vốn góp thiếu

Như vậy, đối với các khoản tiền vay phát sinh của công ty TongKook Việt Nam Spinning trong giai đoạn năm 2011-2013 khi vốn điều lệ đăng ký của công ty chưa hoàn thành thì phần lãi vay tương ứng khi đó sẽ không được trừ vào trong thu nhập chịu thuế Thu nhập của doanh nghiệp

Tổng cục thuế cũng đồng ý với các giải quyết như trên của Cục thuế Đồng Nai

Toàn văn nội dung công văn 4985/TCT-CS Một số văn bản tham khảo:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tổng hợp văn bản thuế Tuần 04 T11/2015

Tổng hợp văn bản thuế Tuần 04 T11/2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo