Công văn 4987/TCT-CS về thuế GTGT chuyển nhượng tài sản cho nông nghiệp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 25/11/2015 3 phút đọc

Công văn 4987/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Công ty TNHH Fusheng về xác định cách tính thuế GTGT cho các hoạt động chuyển nhượng tài sản dùng cho nông nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại nội dung như sau.

Các đối tượng không chịu thuế GTGT khi chuyển nhượng tài sản cho nông nghiệp

Trường hợp của công ty TNHH Fusheng về xác định phần thuế GTGT khi chuyển nhượng tài sản trên nông trường tại tỉnh Lâm đồng có bao gồm những tài sản sau: Hệ thống tưới tiêu, Hệ thống điện, máy đánh rãnh tạo mương trong nội bộ nông trường thì sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng bao nhiêu phần trăm cho các hoạt động này.

Công văn 4987/TCT-CS về thuế GTGT chuyển nhượng tài sản cho nông nghiệp

Theo đó, đối với phần tài sản mà công ty Fusheng chuyển giao sẽ bao gồm hai phần là một phần tài sản chuyên dùng cho nông nghiệp là máy đánh rãnh và phần tài sản còn lại không phải chuyên dùng cho nông nghiệp là hệ thống điện, hệ thống tưới tiêu. Như vậy trong cách xách định thuế GTGT của doanh nghiệp sẽ phải chia thành hai phần:

  • Máy đánh rãnh tạo mương trong nội bộ nông trường chịu thuế 0%
  • Hệ thống tưới tiêu, Hệ thống điện chịu thuế 10%

Toàn văn nội dung công văn 4987/TCT-CS

Một số văn bản tham khảo:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4985/TCT-CS về chi phí lãi vay cho phần vốn góp thiếu

Công văn 4985/TCT-CS về chi phí lãi vay cho phần vốn góp thiếu

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo