Truy thu tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 26/11/2015 5 phút đọc

Trong trường hợp người lao động được tăng lương hay tăng thu nhập đóng bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm sẽ truy thu tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ Truy thu tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theoNghị định 115/2015/NĐ-CP.

Truy thu tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc Truy thu tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Các trường hợp truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động, người sử dụng lao động bao gồm:

a) Điều chỉnh tăng tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;

b) Đóng bù thời gian chưa đóng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

2. Số tiền truy thu, truy đóng bảo hiểm xã hội được tính như sau:

a) Đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này số tiền truy thu không phải tính lãi chậm đóng.

Trường hợp sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định điều chỉnh tăng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động về nước mới thực hiện truy đóng bảo hiểm xã hội thì số tiền truy thu bảo hiểm xã hội được tính bao gồm số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định và tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng.

b) Lãi suất truy thu được lấy bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề của năm tính truy thu.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công MinhAdmin
Bài viết trước Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi nào

Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi nào

Bài viết tiếp theo

Số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo