Số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/11/2015 5 phút đọc

Khi người lao động tham gia bảo hiểm đồng thời cả bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được hưởng lưu hưu khi nào? Số năm đóng bảo hiểm cần là bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu:

Quy định Số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu Số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 190/2007/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

"1. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà trước đó đã có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 hoặc khoản 2 Điều 29 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà trước đó đã có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 27 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 hoặc Điều 30 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007.

2. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 5 năm so với thời gian quy định tại khoản 1 Điều này, kể cả những người đã có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên mà chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được đóng tiếp theo quy định tại Điều 26 Nghị định này cho đến khi đủ 20 năm"

Vậy theo đó, Số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu là 20 năm. Tuy nhiên, để được hưởng lương hưu, người tham gia cần đáp ứng một số điều khác như sau:

Trường hợp 1: Đủ độ tuổi 60 tuổi đối với năm và 55 tuổi đối với nữ

Trường hợp 2: Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên.

Mời các bạn xem chi tiết thêm:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Truy thu tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Truy thu tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo