Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi thôi việc

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 28/11/2015 4 phút đọc

Với những lao động nữa trong quá trình mang thai nhưng không đủ sức khỏe thực hiện công việc thì dẫn đến tình trạng thường xin thôi việc trước khi được có quyết định hoặc thời gian sinh sản. Khi đó người lao động nữ xin thôi việc có được hưởng chế độ thai sản không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi thôi việc

Quy định chế độ thai sản khi thôi việc Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi thôi việc

Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 "1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi; đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản; e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi"

Vậy điều kiện để người lao động hưởng được chế độ thai sản khi thôi việc là đóng đủ 06 tháng bảo hiểm trong vòng 12 tháng trước khi sinh ( không tính thời gian nộp liên tiếp)

Mức hưởng chế độ:

Theo quy định tại khoản 1 điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Mức hưởng chế độ sẽ là bình quân tiền lương 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo