Công văn 4997/TCT-CS về chi phí được trừ với các khoản chi hỗ trợ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 25/11/2015 4 phút đọc

Công văn 4997/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về xác định chi phí được trừ với các khoản chi hỗ trợ khách hàng khoản chi mời khách hút thử thuốc của công ty Thuốc lá Sài Gòn. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại nội dung như sau.

Chi phí hỗ trợ khách hàng, khoản chi mời khách hút thử thuốc

Trường hợp công ty Thuốc lá Sài Gòn có hai khoản chi trong quá trình hoạt động doanh nghiệp là khoản chi hỗ trợ các Đại lý cấp I và Đại lý cấp II khi các đơn vị này đạt được mức tiêu thụ cao đối sản phẩm thuốc lá trong tháng thì sẽ được công ty hỗ trợ các khoản tiền và khoản chi phí cho khách hút thử thuốc mới để nhận ý kiến từ phía khách hàng. Theo đó thì hai khoản chi phí này có được tính là chi phí được trừ hay không?

Theo xác định của cơ quan thuế như sau: Đối với chi phí hỗ trợ khách hàng mà công ty đưa ra nhằm mục đích để phát triển thị trường, quản lý chăm sóc hệ thống phân phối, đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm thì khoản chi phí này sẽ không phải đăng ký với Sở Công Thương (vì không phải là hoạt động khuyến mại)

Đối với khoản chi hút thử, Về việc này thì công ty đã vi phạm Luật phòng chống tác hại thuốc lá cho nên những khoản chi phí cho kháhc hút thử sẽ không được tính là chi phí được trừ trong thời điểm tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Như vậy, công ty thuốc lá Sài Gòn sẽ phải tách riêng hai khoản chi phí này và thực hiện như dẫn của Tổng cục thuế trong quá trình tính thuế TNDN của đơn vị

Toàn văn nội dung công văn 4997/TCT-CS

Một số văn bản tham khảo:  
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4987/TCT-CS về thuế GTGT chuyển nhượng tài sản cho nông nghiệp

Công văn 4987/TCT-CS về thuế GTGT chuyển nhượng tài sản cho nông nghiệp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo