Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 28/05/2015 17 phút đọc

Hàng năm, Tổng cục thuế tổ chức một kỳ thi "CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ" cho tất cả các cá nhân trên Việt Nam. Đây là kỳ thi thường niên và có tỷ lệ tương đối thấp do mức độ khó của nó cũng như phạm vị rộng của kiến thức thuế. Nếu muốn đạt được kết quả tốt trong kỳ thi, các thi sinh cần sắp xếp các văn bản thuế một cách hệ thống. Để phục vụ cho kỳ thi "CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2015" cũng như cho tất cả các cá nhân co nhu cầu muốn xem lại hệ thống luật thuế tại Việt Nam. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2015 để mọi người cùng nắm rõ luật thuế cũng như điểm mới, đề thi về các luật thuế tại Việt Nam từ 2013 đến nay.

Xem chi tiết điều kiện dự thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2015 tại đây

>>>>>HOT HOT HOT<<<<< Bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế >>>>>tại đây<<<<<

Hiện nay, tại Việt Nam có 10 sắc thuế chính do Bộ tài chính ban hành. Chúng tôi xin phân loại và tổng hợp luật thuế tại Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015 như sau:

1.QUẢN LÝ THUẾ: (Tại đây)

Luật quản lý thuế bắt ra đời năm 2006 tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XI. Tính từ thời điểm năm 2013 cho đến nay, Bộ Tài chính ban hành 5 Thông tư liên quan đến nội dung Quản lý thuế. Đại lý thuế Công Minh hệ thống lại các Thông tư, điểm mới, Slide bài giảng cũng như Bộ đề thi trắc nghiệm, bài tập để phục vụ cho thí sinh Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2015 phần Luật quản lý thuế đầy đủ nhất:

 • Thông tư 156/2013/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.
 • Thông tư 166/2013/TT-BTC – Xử phạt vi phạm lĩnh vực thuế
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
 • Thông tư 26/2015/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

Xem chi tiết, hệ thống nhất về các văn bản Luật quản lý thuế, những điểm mới, slide bài giảng cũng như Bộ đề thi trắc nghiệm và bài tập tại đây

2. THUẾ GTGT: (Tại đây)

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm cuả hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ. Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 03/06/2008. Trong giai đoạn 2013-2015, Bộ Tài chính ban hành 1 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và 3 thông tư sửa đổi bổ sung một số điều. Phục vụ cho kỳ thi chứng chỉ thuế sắp tới, Đại Lý thuế Công xin tóm tắt nội dung, điểm mới và chia sẻ Tài liệu ông thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2015 về 4 thông tư sau:

===> Xem chi tiết tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2015 về Thuế GTGT tại đây

3. HÓA ĐƠN : (Tại đây)

Quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dụng dịch vụ sẽ bao gồm 4 thông tư chính: Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 10/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC. Và tài liệu ôn thi sẽ bao gồm các

 • Thông tư 39/2014/TT-BTC – Quy định về hóa đơn chứng từ
 • Thông tư 10/2014/TT-BTC – Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
 • Thông tư 26/2015/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

===> Xem chi tiết tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2015 về hóa đơn chứng từ tại đây

4. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 • Thông tư 96/2015/TT-BTC - Hướng dẫn thực hiện thuế TNDN
 • Thông tư 78/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

===> Xem chi tiết tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2015 về Thuế TNDN tại đây

5. THUẾ TNCN

 • Thông tư 92/2015/TT-BTC - Hướng dẫn thực hiện thuế thu nhập cá nhân
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

===> Xem chi tiết tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2015 về Thuế TNCN tại đây

6.THUẾ NHÀ THẦU

 • Thông tư 103/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thực hiện thuế nhà thầu

===> Xem chi tiết nội dung văn bản, điểm mới của Thuế nhà thầu tại đây. Chú ý: Sắc thuế này Miễn thi khi ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế 2015.

7.THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

 • Thông tư 05/2012/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt

===> Xem chi tiết tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2015 về Thuế Tiêu thụ đặc biệt tại đây

8.THUẾ MÔI TRƯỜNG

 • Thông tư 152/2011/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế Bảo vệ môi trường
 • Thông tư 30/2013/TT-BTC – Hướng dẫn hoàn thuế Bảo vệ môi trường

===> Xem chi tiết tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2015 về Thuế Môi trường tại đây

9.THUẾ ĐẤT

 • Thông tư 120/2011/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế Sử dụng đất Nông nghiệp
 • Thông tư 153/2011/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế Sử dụng đất phi Nông nghiệp
 • Thông tư 76/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thu tiền Sử dụng đất.
 • Thông tư 77/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

===> Xem chi tiết tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2015 về Thuế Đất (Nông nghiệp và Phi nông nghiệp) tại đây

10.PHÍ, LỆ PHÍ

 • Thông tư 34/2013/TT-BTC – Hướng dẫn Lệ phí trước bạ

===> Xem chi tiết tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2015 về Thuế Phí, lệ phí tại đây

Xem chi tiết chính sách thuế mới từ 06/2014 đến nay trong đó có nội dung, điểm mới, công văn điểm mới, bài giảng.... tại đây

Cập nhật thêm bài giảng bằng Mp3 mới nhất HOT HOT HOT tại đây

Một số thông tin đang được Đại lý thuế Công Minh cập nhật, mong các bạn thông cảm và thường xuyên theo dõi và cập nhất kịp thời để phục vụ tốt nhất kỳ thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2015.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tổng hợp Luật quản lý thuế

Tổng hợp Luật quản lý thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo