1919/TCT-CS - sản lượng đá khai thác tính thuế tài nguyên

haivtca Tác giả haivtca 28/05/2015 1 phút đọc

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1919/TCT-CS ngày 20/5/2015 của Tổng cục Thuế v/v sản lượng đá khai thác tính thuế tài nguyên với nội dung chi tiết như sau:

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục thuế nhận được công văn số 02/KN-HA ngày 03/05/2015 của Công ty TNHH Hùng Anh kiến nghị về sản lượng tính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản đối với đá, khai thác đã qua xay nghiền thành đá các ly làm vật liệu xây dựng. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tải nội dung công công văn Tại đây

haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước 1918/TCT-CS - chính sách thuế GTGT

1918/TCT-CS - chính sách thuế GTGT

Bài viết tiếp theo

1917/TCT-CS - điều kiện khấu trừ thuế GTGT

1917/TCT-CS - điều kiện khấu trừ thuế GTGT
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo