Tổng hợp Luật quản lý thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 29/05/2015 7 phút đọc

Tính từ thời điểm năm 2013 cho đến nay, Bộ Tài chính ban hành 5 Thông tư liên quan đến nội dung Quản lý thuế, trong đó bao gồm: Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Thông tư 166/2013/TT-BTC – Xử phạt vi phạm lĩnh vực thuế và 3 thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều trong luật Quản lý thuế. Đại lý thuế Công Minh xin Tổng hợp Luật quản lý thuế giai đoạn 2013-2015 cho kỳ thi "CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2015":

Tổng hợp thông tư về quản lý thuế giai đoạn 2013-2015

1.Thông tư 156/2013/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

 • Toàn văn nội dung Thông tư 156/2013/TT-BTC Tại đây
 • Những điểm mới cần chú ý tại Thông tư 156/2013/TT-BTC Tại đây

2.Thông tư 166/2013/TT-BTC – Xử phạt vi phạm lĩnh vực thuế

Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 • Toàn văn nội dung Thông tư 166/2013/TT-BTC Tại đây

3.Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của bộ tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

 • Toàn văn nội dung Thông tư 119/2014/TT-BTC Tại đây
 • Những điểm mới cần chú ý tại Thông tư 119/2014/TT-BTC Tại đây

4.Thông tư 151/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CPngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi,bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
 • Toàn văn nội dung Thông tư 151/2014/TT-BTC Tại đây
 • Những điểm mới cần chú ý tại Thông tư 151/2014/TT-BTC Tại đây
 • Slide bài giảng về Thông tư 151/2014/TT-BTC Tại đây

5.Thông tư 26/2015/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Toàn văn nội dung Thông tư 26/2015/TT-BTC Tại đây
 • Những điểm mới cần chú ý tại Thông tư 26/2015/TT-BTC Tại đây
 • Slide bài giảng về Thông tư 26/2015/TT-BTC Tại đây

Tài liệu ôn thi phần quản lý thuế

Slide bài giảng về quản lý thuế Tại đây Bài tập về quản lý thuế Tại đây Video và Mp3 bài giảng Tại đây
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước 1876/TCT-KK - Lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp chậm hồ sơ khai thuế qua mạng

1876/TCT-KK - Lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp chậm hồ sơ khai thuế qua mạng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo