1876/TCT-KK - Lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp chậm hồ sơ khai thuế qua mạng

haivtca Tác giả haivtca 27/05/2015 2 phút đọc

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1876/TCT-KKK ngày 18/05/2015 về việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế qua mạng với nội dung chi tiết như sau:

K/g: Cục thuế TP. Đà Nẵng

Trả lời công văn số 62/CT-TTHT ngày 08/01/2015 của cục thuế TP. Đà Nẵng về việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế qua mạng. Sau khi báo cáo và được sự chỉ đạo của Bộ tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với vướng mắc về việc lập biên bản vi phạm trong trường hợp chậm nộp hồ sơ kê khai qua mạng, Tổng cục Thuế ghi nhận và sẽ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, sửa đổi tại thông tư thay thế Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế và thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện.

Tải nội dung công văn Tại đây

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn cài đặt phần mềm KÝ OFFLINE FILE XML

Hướng dẫn cài đặt phần mềm KÝ OFFLINE FILE XML

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo