1918/TCT-CS - chính sách thuế GTGT

haivtca Tác giả haivtca 28/05/2015 2 phút đọc

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1918/TCT-CS ngày 20/5/2015 về chính sách thuế GTGT với nội dung chi tiết như sau:

Kính gửi: Cục thuế TP Hà Nội

Tổng cục thuế nhận được công văn số 20387/CT-HTr này 20/04/2015 của cục thuế TP Hà Nội về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ kiểm nghiệm, giám định hàng hóa xuất khẩu.

Về việc thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục thuế đang nghiên cứu, tổng hợp các trường hợp vướng mắc trình Bộ để có hướng dẫn thống nhất

Tổng cục thuế thông báo để cục Thuế TP Hà Nội được biết.

Tải nội dung công văn Tại đây
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Tổng hợp luật thuế GTGT

Tổng hợp luật thuế GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo