Tổng hợp luật thuế GTGT

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 12/01/2024 11 phút đọc

Tính từ thời điểm năm 2013 cho đến nay, Bộ Tài chính ban hành 4 Thông tư liên quan đến nội dung thuế GTGT, trong đó bao gồm: Thông tư 219/2013/TT-BTC Tổng hợp luật thuế GTGT, và 3 thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều trong luật thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin Tổng hợp luật thuế GTGT giai đoạn 2013-2015 cho kỳ thi "CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2015" bao gồm các nội dung: Nội dung văn bản, những điểm mới của văn bản, Slide bài giảng và bộ đề thi thuế GTGT.

Tổng hợp thông tư về thuế GTGT giai đoạn 2013-2015

Thông tư 219/2013/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT 

Ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 219/2013/TT-BTC (TT219) hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT). Thông tư 219/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 và thay thế cho các Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/05/2013 của Bộ Tài chính

 • Toàn văn nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC Tại đây
 • Những điểm mới cần chú ý tại Thông tư 219/2013/TT-BTC Tại đây

Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều 

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của bộ tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

 • Toàn văn nội dung Thông tư 119/2014/TT-BTC Tại đây
 • Những điểm mới cần chú ý tại Thông tư 119/2014/TT-BTC Tại đây

Thông tư 151/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều 

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CPngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi,bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

 • Toàn văn nội dung Thông tư 151/2014/TT-BTC Tại đây
 • Những điểm mới cần chú ý tại Thông tư 151/2014/TT-BTC Tại đây
 • Slide bài giảng về Thông tư 151/2014/TT-BTC Tại đây

Thông tư 26/2015/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều 

Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 • Toàn văn nội dung Thông tư 26/2015/TT-BTC Tại đây
 • Những điểm mới cần chú ý tại Thông tư 26/2015/TT-BTC Tại đây
 • Slide bài giảng về Thông tư 26/2015/TT-BTC Tại đây

Thông tư 92/2015/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều 

Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

 • Toàn văn nội dung Thông tư 92/2015/TT-BTC Tại đây
 • Những điểm mới cần chú ý tại Thông tư 92/2015/TT-BTC Tại đây

Tài liệu ôn thi phần thuế GTGT

Slide bài giảng về thuế GTGT Tại đây

Bài tập về thuế GTGT Tại đây

Video + Mp3 bài giảng Tại đâyTại đây

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2015

Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo