Những văn bản nổi bật về Thuế có hiệu lực từ tháng 1/2016

haivtca Tác giả haivtca 04/01/2016 10 phút đọc

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2016 nhiều chính sách mới về thuế bắt đầu có hiệu lực thi hành. Đại lý thuế Công Minh xin giới thiệu một số văn bản nổi bật về Thuế có hiệu lực từ 01 năm 2016

Những văn bản nổi bật về Thuế có hiệu lực từ tháng 1/2016

Một số văn bản nổi bật về Thuế

Kể từ tháng 1 năm 2016, những chính sách sau đây bắt đầu có hiệu lực:

1. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014 bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tăng lên đối với nhiều loại hàng hóa, dịch vụ. Đơn cử như sau:

 • Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá: 70% (65% ở quy định cũ).
 • Bia, Rượu từ 20 độ trở lên: 55% (50% ở quy định cũ).
 • Dịch vụ kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng: 35% (30% ở quy định cũ).

2. Nghị định 108/2015/NĐ-CP

Theo đó, Nghị định 108/2015/NĐ-CP về thuế tiêu thụ đặc biệt có thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô dưới 24 chỗ như sau:

- Đối với cơ sở nhập khẩu: là giá bán của cơ sở nhập khẩu nhưng không được thấp hơn 105% giá vốn xe nhập khẩu.

 • Giá vốn xe nhập khẩu gồm: Giá tính thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu (nếu có) + thuế tiêu thụ đặc biệt tại khâu nhập khẩu.
 • Nếu giá bán của cơ sở nhập khẩu thấp hơn 105% giá vốn xe NK thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ quan thuế ấn định.
Đối với cơ sở sản xuất, lắp ráp: là giá bán của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 7% so với giá bán bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại bán ra.
 • Giá bán bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại để so sánh là giá bán chưa bao gồm các lựa chọn về trang thiết bị, phụ tùng mà cơ sở kinh doanh thương mại lắp đặt thêm theo yêu cầu khách hàng.
 • Nếu giá bán của cơ sở sản xuất, lắp ráp thấp hơn 7% so với giá bán bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ quan thuế ấn định.

3. Thông tư 195/2015/TT-BTC

Thông tư 195/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 108/2015/NĐ-CP về hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi có những nội dung mới như sau:

 • Quy định mới về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Bổ sung quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Bổ sung quy định về nơi kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của các doanh nghiệp sản xuất xăng sinh học.
 • Bổ sung hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn về trường hợp không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thông tư này thay thế Thông tư 05/2012/TT-BTC.

4. Thông tư 182/2015/TT-BTC về Biểu thuế Xuất – Nhập khẩu

Ngày 16/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC.

- Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng máy gia công cơ khí trong nước chưa sản xuất được thuộc Chương 84 được quy định như sau:

 • Các mặt hàng máy gia công cơ khí thuộc các nhóm hàng từ nhóm 84.54 đến nhóm 84.63 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư này nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được thì áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bằng 0%.
 • Danh mục mặt hàng trong nước đã sản xuất được căn cứ theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương.

- Ngoài ra, Thông tư 182/2015/TT-BTC đã bỏ tiêu chí về độ cứng và độ bốc đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc mã hàng 4402.90.90 và tiêu chí kỹ thuật đối với mặt hàng này để được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% được quy định như sau:

 • Hàm luợng tro: ≤ 3%.
 • Hàm lượng carbon cố định (C)-là carbon nguyên tố, không mùi, không khói khi tiếp lửa: ≥ 70%.
 • Nhiệt lượng: ≥ 7000Kcal/kg.
 • Hàm lượng lưu huỳnh: ≤ 0,2%.

5. Thông tư 193/2015/TT-BTC

Thông tư 193 năm 2015 sửa đổi bổ xung thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Theo đó, ngoài các trường hợp cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế theo Khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 193/2015/TT-BTC bổ sung trường hợp sau:

- Tổ chức, doanh nghiệp nhận các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước.

Thù lao thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng là các khoản thù lao nhận được từ hoạt động:

 • Thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.
 • Chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, trợ cấp khác cho Bộ Lao động và thương binh xã hội.
 • Thu thuế của hộ cá nhân cho cơ quan thuế và các khoản thu hộ, chi hộ khác cho cơ quan Nhà nước.
Bài viết liên quan:

Từ khóa: Chính sách thuế, văn bản nổi bật, văn bản có hiệu lực từ năm 2016, văn bản về thuế, chính sách mới, 5 văn bản nổi bật về thuế

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Nâng cấp ứng dụng Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Nâng cấp ứng dụng Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo