Chế độ thai sản cho trường hợp sau con mất sau khi sinh

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 05/01/2016 5 phút đọc

Có nhiều trường hợp không mong muốn xảy ra khi người mẹ mất con ngay sau khi sinh. Khi đó, chế độ thai sản của người mẹ sẽ được sẽ được hưởng chế độ thai sản như thế nào và thủ tục cần thực hiện làm sao? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Chế độ thai sản cho trường hợp sau con mất sau khi sinh

Quy định cho chế độ thai sản cho trường hợp sau con mất sau khi sinh Chế độ thai sản cho trường hợp sau con mất sau khi sinh

Quy định tại Khoản 2, Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, có quy định

Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới sáu mươi ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc chín mươi ngày tính từ ngày sinh con; nếu con từ sáu mươi ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc ba mươi ngày tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Quy định tại Khoản 2, Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, có quy định

Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Theo đó, Chế độ thai sản cho trường hợp sau con mất sau khi sinh sẽ được chia thành hai thời điểm như sau:

Trước 01/01/2016 Từ 01/01/2016 trở đi
Con dưới 60 ngày tuổi 90 ngày từngày sinh con 04 tháng từ ngày sinh con
Con từ 60 ngày tuổi trở lên 30 ngày từ ngày con mất 02 tháng từ ngày con mất

Lưu ý: Thời gian nghỉ cho không quá tổng thời gian trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Hồ sơ cần bổ sung khi hưởng chế độ là Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con hoặc giấy chứng tử trong trường hợp sau khi sinh con mà con chết hoặc mẹ chết.

Các bài viết tham khảo

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2016

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2016

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo