Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2016

haivtca Tác giả haivtca 06/01/2016 6 phút đọc

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2016 như thế nào? Mức lương tối thiểu doanh nghiệp phải trả cho người lao động ở các vùng trong năm 2016 như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn.

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2016
Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2016
Theo Nghị Định 122/2015/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng năm 2016 có sự thay đổi tăng lên 400.000 đồng so với Nghị định 103/2014/NĐ-CP. Cụ thể mức tăng từng vùng như sau:  

Mức lương tối thiểu vùng
Vùng Mức lương tối thiểu
Năm 2015 Năm 2016 Mức tăng so với năm 2015
Vùng 1 3.100.000 đồng/ tháng 3.500.000 đồng/ tháng Tăng 400.000 đồng
Vùng 2 2.750.000 đồng/ tháng 3.100.000 đồng/ tháng Tăng 350.000 đồng
Vùng 3 2.400.000 đồng/ tháng 2.700.000 đồng/ tháng Tăng 300.000 đồng
Vùng 4 2.150.000 đồng/ tháng 2.400.000 đồng/ tháng Tăng 250.000 đồng
Doanh nghiệp có thể có nhiều chi nhánh ở những địa bàn khác nhau. Do đó mức lương tối thiểu vùng của doanh nghiệp cần đảm bảo những nguyên tắc sau: - Nguyên tắc 1: Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Nếu doanh nghiệp có nhiều chi nhánh hoạt động trên những địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào áp dùng mức lương tối thiểu vùng ở địa bàn đó. Ví dụ: Công ty A có chi nhánh ở Hà Nội và chi nhánh ở thành phố Thái Nguyên thì chi nhánh ở Hà Nội trả lương theo mức lương tối thiểu vùng 1, chi nhánh Thái Nguyên trả lương theo mức lương tối thiểu vùng 2 - Nguyên tắc 2: Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao nằm trên địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì doanh nghiệp áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. - Nguyên tắc 3: Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên, chia tách thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên, chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới. - Nguyên tắc 4: DN hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. + Trường hợp DN hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phô trực thuộc tỉnh. Từ khóa: Mức lương tối thiểu vùng năm 2016, mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu vùng 2016 Bài viết liên quan:
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Doanh nghiệp không đóng BHXH thì bị xử phạt như thế nào?

Doanh nghiệp không đóng BHXH thì bị xử phạt như thế nào?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo